Aktuálně

ČEZ chce v Počeradech ničit zdraví a klima o čtyři roky déle. A umožnit Tykačovi v tom pokračovat

Většinově státní firma ČEZ požádala pro elektrárnu Počerady úřady o výjimku z limitů na ochranu zdraví před znečišťováním ovzduší, které vejdou v platnost v srpnu 2021. Plnění limitů se chce vyhýbat až do 30. června 2025.

Evropa má Plán pro dosažení oběhového hospodářství

Množství zbytkového směsného odpadu má klesnout na polovinu

Evropská komise dnes představila plán na snížení spotřeby přírodních surovin v EU: Akční plán pro oběhové hospodářství [1]. Ten byl schválen jako součást tzv. Evropské zelené dohody a navrhuje stanovit cíle pro “snížení celkového množství a vlivů spotřeby surovin”.

V Akčním plánu se Evropská komise zavazuje:

EU nebude podporovat z fondů spalovny, uhlí ani jádro

V aktuálně zveřejněné [1] Technické zprávě EU Taxonomy byly spalovny odpadů [2] zařazeny do seznamu neudržitelných aktivit vedle jaderných a uhelných projektů. Hnutí DUHA toto rozhodnutí vítá. Podle tohoto zásadního dokumentu Evropské komise mají být z evropských fondů podporovány obnovitelné zdroje a úspory energie, recyklace odpadů a zejména pak předcházení jejich vzniku a opětovné používání výrobků.

Spalování uhlí v EU a USA kleslo nejvíce v historii, nahrazují jej slunce a plyn. Česko otálí

Česká uhelná komise by neměla globální trendy ignorovat

Začíná platit nová zonace národního parku Šumava, na řadě cenných míst se však stále smí kácet

Od 1. března vstupuje v platnost nová zonace největšího českého národního parku Šumava, stěžejní dokument pro ochranu přírody v tomto přírodně cenném území. Ta určí, kde bude v národním parku chráněna divoká příroda bez lesnických zásahů, nebo kde bude vymezen prostor pro udržitelný rozvoj obcí. 

Podoba zonace je dohodou a výsledkem jednání mezi Správou parku, místními obcemi, vědci i ochránci přírody. Hnutí DUHA tuto dohodu podporuje, avšak upozorňuje, že zonace v příštích letech nezajistí ochranu řady cenných míst před kácením.

Počet vlčích smeček se za rok zvýšil, do Česka zasahuje osmnáct vlčích teritorií

Podle unikátního terénního monitoringu šelem na celém území ČR se osmnáct vlčích teritorií alespoň částečně v roce 2019 nacházelo v České republice. Šestnáct z nich v pohraničních oblastech, některé na naše území zasahovaly jen nepatrně. Ve třinácti případech se jednalo o smečky, které v našich podmínkách čítají obvykle 4–6 jedinců. Oproti roku 2018 [1] se počet teritorií zvýšil o dvě, počet smeček o tři.

Z ČR se loni zase vyvezlo více elektřiny, než vyrábí uhelné Počerady a Chvaletice dohromady

Z České republiky se v roce 2019 vyvezlo o 13 TWh více elektřiny, než se dovezlo. Ukazuje to aktuálně zveřejněná Zpráva o provozu elektrizační soustavy Energetického regulačního úřadu [1].

Větrné elektrárny loni pokryly 15 % spotřeby elektřiny v EU. Česká republika nadále zaostává

V evropských zemích loni přibylo celých 15 400 megawattů nově instalovaného výkonu větrných elektráren (z toho 13 200 MW v zemích EU), což znamená meziroční nárůst, třebaže v rekordním roce 2017 bylo dosaženo hodnoty o

Ochránci přírody varují: novela mysliveckého zákona poškodí naši krajinu

Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Hnutí DUHA upozorňují, že se ministerstvo zemědělství snaží novelou zákona o myslivosti znefunkčnit systém plánování lovu zvěře. Aby naše krajina nesloužila jen hospodářskému chovu jelenů či srnců, ale byla věkově i druhově pestrou směsicí rostlin a živočichů, je nutné zachovat na sklonku roku schválenou úpravu zákona, která uvedla do praxe princip odvozování plánu lovu zvěře od zdravotního stavu ekosystému. 

Evropská občanská iniciativa „Zachraňme včely i farmáře“ chce skoncovat s pesticidy a podpořit ekologicky šetrné zemědělce

Podle rostoucího počtu vědeckých zpráv jsme v současné době svědky rozsáhlého kolapsu biologické rozmanitosti, přičemž jedním z mnoha důsledků je i prudký pokles včel a opylovačů. Jedním z hlavních faktorů tohoto kolapsu je model produkce potravin za masivního využívání syntetických pesticidů. [2] Občanská iniciativa “Save bees and farmers” (Zachraňme včely i farmáře) proto požaduje radikální omezení pesticidů, obnovu přírodních ekosystémů a reformu zemědělství ve prospěch malých a ekologických farem.

Stránky