Vláda jedná o chaosu v rozdělování peněz pro odpadové projekty

Ministerstvo životního prostředí nevyužívá evropské dotace na zlepšení recyklace a ke snížení produkce odpadů, jak bylo plánováno. Kritizuje to zpráva NKÚ, o které bude dnes jednat vláda (21. 3.).

Hnutí DUHA prosazuje, aby stát dával více evropských peněz na lepší recyklaci, snadnější třídění odpadů v obcích a městech, obecní kompostárny nebo bioplynové stanice a podobné projekty, které odpady chytře využívají.

Kontroloři varovali, že se vinou špatného využívání peněz nedaří naplňovat cíle státního Plánu odpadového hospodářství. Podle něj měla recyklace stoupnout na úroveň, kde bylo Německo před deseti lety [1].

NKÚ mimo jiné kritizuje, že:

  • Dosud podpořené projekty nevedly ke snížení množství bioodpadů – odpadků z kuchyně nebo zeleného odpadu ze zahrad –, které zbytečně končí na skládkách.
  • MŽP nedokáže zjistit, zda podpořené projekty za 3,4 miliardy korun v letech 2003–2007 vůbec vedly ke zlepšení nakládání s odpady.

Ale ministr životního prostředí Tomáš Chalupa namísto lepších pravidel na rozdělování peněz – tak, aby podporovaly lepší recyklaci a usnadnily rodinám třídění – plánuje, že o zvýšení recyklace přestane usilovat a odpady hodlá raději sypat do zbytečných, drahých a nepopulárních spaloven [2].

Ministerstvo až po kritice NKÚ potvrdilo, že k naplnění Plánu odpadového hospodářství musí připravit nový zákon o odpadech. Ale ten ministerští úředníci píší už sedm let.

Hnutí DUHA navrhuje, aby součástí nového zákona byla takzvaná recyklační sleva: obce, které hodně recyklují – a tudíž produkují málo odpadků – budou mít nižší sazbu poplatku za skládkování zbývajícího odpadu v popelnicích [3].

Pro radnice či obecní úřady musí být výhodné pomáhat domácnostem, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné. Zatímco popelnice stojí před každým domem, ke kontejnerům na tříděný odpad to průměrná domácnost má více než 100 metrů – a bioodpad, který zabírá největší část popelnic, ve většině obcí a měst vůbec třídit nejde.

Každý rok v České republice na skládkách nebo ve spalovnách končí recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„NKÚ potvrdil totéž, před čím jsme ministerstvo už několik let varovali. Stát nepoužívá evropské dotace k tomu, aby třídění odpadků bylo snadnější, a ministerstvo stále nepřipravilo nový zákon, který by recyklaci zvýhodnil.“

„Vláda by měla dávat více evropských peněz na lepší recyklaci, snadnější třídění odpadů v obcích a městech, na obecní kompostárny nebo bioplynové stanice a podobné projekty, které odpadky chytře využívají. Každý rok u nás úplně zbytečně ve spalovnách nebo na skládkách skončí kvalitní recyklovatelné suroviny za tři miliardy korun.“

„Velmi důležitý bude nový zákon o odpadech. Ministr Chalupa by do něj měl zařadit takzvanou recyklační slevu, která finančně zvýhodní obce, které hodně recyklují a usnadňují domácnostem třídění odpadků.“

Poznámky:

[1] Plán odpadového hospodářství České republiky je program nakládání s odpady na roky 2003–2013, který schválila vláda. Chce zvýšit recyklaci komunálních odpadů na tehdejší úroveň Německa, tedy na 50%. Ale Česká republika nyní třídí a recykluje pouhých 24 %.

[2] Podrobnosti v tiskové zprávě: http://hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-mene-recyklovat-suroviny-s.... Rovněž ve stanovisku ministerstva životního prostředí k jiné kontrole NKÚ stojí: “MŽP připraví rozsáhlou aktualizaci POH ČR, vč. jeho opatření a cílů. Účinnost nového POH ČR je uvažována v průběhu roku 2013.” (kontrolní akce č. 10/14, kterou vláda projednávala 17. srpna 2011)

[3] Více o recyklační slevě na: http://hnutiduha.cz/publikace/recyklacni-sleva-na-poplatku-za-skladkovani

Foto: Samphoto

Šítky aktuality: