Vláda musí snížit vysoké exhalace

Ministři musí využít druhého kola obchodování s emisemi ke snížení exhalací oxidu uhličitého, ve kterých Česká republika patří k evropským rekordmanům – tak ekologické organizace komentují dnešní prohlášení ministra průmyslu a obchodu, že by příslušný plán mohla schválit ještě tato vláda [1].
Centrum pro dopravu a energetiku a Hnutí DUHA prosazují, aby ministři ve druhém kole obchodování vyžadovali snížení průmyslových exhalací o 6 procent.
Česká republika se 12 tunami oxidu uhličitého na obyvatele a rok patří k nejhorším znečišťovatelům v Evropě. Příčinou jsou hlavně zastaralé uhelné elektrárny a vysoká energetická náročnost průmyslu. V prvním kole obchodování s emisemi, které začalo loni, vláda podnikům rozdala druhý největší počet povolenek ke znečišťování v EU.
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Vláda by se při sestavování českého plánu měla inspirovat již zveřejněnými návrhy některých členských států. Například Španělsko počítá se šestnáctiprocentním snížením znečištění a nastavilo pravidla tak, aby podpořila čistější a efektivnější výrobce. Francie zase preferuje účelnější využití emisních povolenek – desetinu z celkového objemu povolenek prodá v transparentní veřejné dražbě. [2] “
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Vinou špinavého průmyslu Česká republika patří k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Vláda musí využít příležitosti, kterou dává druhé kolo obchodování s emisemi, a vyžadovat od podniků snížení znečištění z elektráren, hutí, chemiček a dalších provozů. Pro začátek by stačilo o několik procent, aby se nastartoval trend. Otevře se tak cesta investicím do nových, efektivních technologií.“
 
Poznámky:
[1] Milan Urban pro dnešní Hospodářské noviny řekl, že plán možná připraví k předložení vládě už příští týden: „Myslel jsem, že se nová vláda narodí rychleji a že rozhodnutí o povolenkách na léta 2008 -2012 by mělo být v jejím mandátu. Pokud by tato vláda pracovala ještě příští týden, materiál předložíme“.
[2] Průběžně aktualizované informace o národních plánech pro obchodování s emisemi ostatních členských států na: www.alokacniplan.cz/nap2.html