Vláda navrhla zastavit rozprodej státních lesů. Potřebují však také lepší hospodaření a víc svobody pro přírodu

Komentář ke schválení novely lesního zákona

Vláda schválila novelu lesního zákona, která zakazuje zcizování státních lesů. Výjimku tvoří případy, jako je směna za jiné lesní pozemky kvůli jejich scelování nebo naplnění veřejného zájmu, a to vždy jen za souhlasu ministerstva zemědělství. Pokud vláda novelu prosadí v Parlamentu, státní lesy nebude možné zbytečně rozprodávat.

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekla:
„Vládní stopka rozprodeji státních lesů je krok správným směrem. Lesy jsou přírodním bohatstvím nás všech. Ale nestačí je jen nerozprodávat, je třeba se o ně starat víc v souladu s přírodou. Znamená to měnit smrkové monokultury na druhově rozmanitější lesy, které odpovídají přírodním podmínkám. Kácet je třeba jednotlivé stromy a ne dělat velké holoseče.“

„Ministerstvo zemědělství a správci státních lesů by to měli veřejnosti garantovat kvalitním certifikátem šetrného lesního hospodaření FSC (Forest Stewardship Council) [1] tak, jak je tomu v mnoha jiných státech Evropy. Část lesů je přitom třeba ponechat jen svobodnému vývoji přírody a obdivu turistů. Státní lesy tak budou opravdu sloužit svému účelu: udržitelné produkci dřeva, ale také odpočinku a poznání milionů lidí a ochraně unikátní divoké přírody.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://czechfsc.cz/, http://poznejdrevo.cz/

 

Šítky aktuality: