Vláda: O úložišti s obcemi, nebo raději bez?

Ministři by podle ekologických organizací měli v pondělí splnit svůj slib a souhlasit, že postiženým obcím umožní spolurozhodování o úložištích radioaktivních odpadů. Kabinet má na pořadu bod svého programového prohlášení, podle kterého „další kroky ve vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva bude vláda činit transparentně a nepřekročitelným kritériem bude souhlas dotčených obcí.“
V protikladu k tomu však ministr průmyslu a obchodu Říman v předložených podkladech tvrdí: „Stát musí být schopen v odůvodněných případech prosazovat své zájmy i proti vůli jednotlivých obcí.“ [1] .  A navíc připouští, že by u nás mohlo být vybudováno jedno ze dvou až tří celoevropských úložišť [2].
Sdružení Calla a Hnutí DUHA prosazují novelu atomového zákona, která dá obcím a krajům právo spolurozhodovat o kontroverzních úložištích radioaktivních odpadů. Prozatím jsou z povolovací procedury vyloučeny.
Osmatřicet starostů z regionů, kde by mohlo stát hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, v říjnu 2005 požádalo Poslaneckou sněmovnu, aby takovou novelu schválila.
Ekologické organizace upozornily, že paradoxně nejdále se s budováním úložiště radioaktivních odpadů dostalo Švédsko a Finsko, kde dotčené obce mají dokonce právo veta. Spolurozhodování totiž posiluje důvěru místních lidí ke státu.
Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:
„Je podivuhodné, v jaké míře nejsou na počátku jedenadvacátého století uprostřed Evropy dodržovány základní demokratické principy ve jménu podpory jediného průmyslového odvětví – jaderné energetiky. Zdá se, že ji není možné udržovat v provozu bez intervencí státu a pokřivené spravedlnosti.“
Martin Sedlák z Hnutí DUHA doplnil:
„Radioaktivní odpady jsou neřešený problém atomové energetiky a něco s nimi udělat musíme. Pokud vláda potvrdí svůj slib a dá obcím právo spolurozhodovat, bude šance odblokovat debatu. Pouze tak má totiž stát šanci získat důvěru mezi místními lidmi. Uvidí, že je ochoten s nimi jednat jako rovný s rovnými. Potvrzují to zkušenosti ze skandinávských zemí. Není možné, aby úřady vinou svého nátlakového přístupu donekonečna vedly zákopovou válku s obcemi a kraji.“
Poznámky:
[1] Materiál MPO předkládaný vládě: „Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště“
[2] Rozhovor ministra Římana pro rádio Frekvence 1 dne 13. března 2008