Vláda potvrdila ochranu obcí před uhelnými doly

Ekologické organizace a místní občané uvítali, že vláda dnes s konečnou platností potvrdila sedmnáct let staré usnesení Pithartova kabinetu, které chrání zbývající města a obce v Podkrušnohoří před rozšiřováním povrchových dolů.
Ministři také schválili důležitou změnu horního zákona, jež má usnadnit formální odpis zásob uhlí v místech, kam už doly nepostoupí.
Podle litvínovského občanského sdružení Kořeny, Hnutí DUHA a Greenpeace je to definitivní tečka za několikaletou diskusí. Původní rozhodnutí pochází z října 1991 [1]. Vláda tehdy – coby součást balíčku, který měl ozdravit Severočeskou hnědouhelnou pánev – vyhlásila takzvané územní ekologické limity těžby. Rozšiřování dolů se podle nich musí zastavit před obcemi. Po nové politické diskusi, která trvala několik let, Topolánkův kabinet limity dnes definitivně potvrdil.
Ministři rovněž rozhodli, že narovnají limity na dole Bílina. Zde lze čáru upravit tak, aby těžba postupovala snadněji a zároveň skončila ve větší vzdálenosti od sousední obce Braňany. Vláda tím splnila bod Státní energetické koncepce z března 2004, který požadoval „racionálně přehodnotit“ vedení limitů. Nová linie povede tak, že se vytěžené množství uhlí oproti původnímu plánu nezmění – tudíž nestoupnou ani exhalace oxidu uhličitého z jeho spálení.
Ekologické organizace a místní občanská sdružení prosazují, aby vláda teď provedla formální odpis zásob uhlí v místech, kde se už těžit nebude. Ministři dnes rozhodli o odpisu suroviny v sousedství dolu Bílina, který je pod kontrolou polostátní společnosti ČEZ. Zároveň schválili důležitou změnu horního zákona, jež má zabránit důlním firmám v obstrukcím proti odepisování zásob pod obcemi. Právě kvůli díře v zákoně se dodnes nepodařilo odepsat uhlí pod Horním Jiřetínem a Černicemi.
ODS ve svém krajském volebním programu anoncovala, že se o odpis zásob uhlí pod Horním Jiřetínem a Černicemi zasadí [2]. Stejný záměr má rovněž Strana zelených. ČSSD řekla, že územní ekologické limity chce potvrdit, ale k odpisům uhlí pod obcemi se zatím nevyjádřila.
Jana Kubáňová z Hnutí DUHA řekla:
„Vláda tím definitivně uzavřela dlouholetou debatu o rozšiřování dolů. Pro místní lidi v Horním Jiřetíně a Černicích to bude velké ulehčení i zadostiučinění. Navrhovanou novelu horního zákona jsme prosazovali už asi deset let a pomůže i dalším místům v republice. Postupný útlum dolů s konečnou platností zbaví Ústecký kraj nálepky beznadějného místa, oživí ekonomiku a přivede sem nová průmyslová odvětví.“
Jan Rovenský z Greenpeace řekl:
„Je dobře, že vláda potvrdila sedmnáct let staré usnesení o územních limitech těžby a chce přinutit těžební firmy, aby spolupracovaly při odpisech zásob. S úpravou hranic na dole Bílina ovšem měli raději počkat a spojit ji do jednoho balíčku s odpisy uhlí pod Horním Jiřetínem a Černicemi.“
Jana Doležalová z litvínovského občanského sdružení Kořeny řekla
„Nařízení odpisu zásob uhlí za hranicemi velkolomu Bílina je první vlaštovkou, že se současná vláda chce konkrétními kroky pohnout z bodu ustanoveného před 16ti lety. Dnešní usnesení je pro obce ležící na uhlí signálem, že odpisy uhlí se stanou skutečností, nikoliv jen donekonečna omílaným slibem politiků. Úpravou limitů na Bílině byl se vyřešily technologické problémy. Důležité je, že se jedná o narovnání s výměnou ‚uhlí za uhlí‘, nikoliv o posunutí hranice limitů.“
Poznámky:
[1] Územní ekologické limity těžby uhlí v Podkrušnohoří vyhlásilo vládní usnesení číslo 444 ze 30. října 1991.
[2] Podrobnosti v tiskové zprávě: www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=646