Vláda právě schválila žádost o evropské dotace pro pálení odpadků

 Ministr Brabec v novém Operačním programu životní prostředí podporuje spalování před recyklací

Vláda včera večer schválila Operační program životní prostředí (OPŽP) na léta 2014 - 2020, v němž plánuje podporovat z evropských fondů spalovny komunálních odpadů. Prohnat komíny nových spaloven by se mělo v sedmi následujících letech více než 50 milionů eur tj. 1,35 miliard korun evropských dotací. OPŽP má i další závažné nedostatky a opakuje chyby z minulosti [1]. OPŽP tak jako i ostatní dnes vládou odsouhlasené programy evropské podpory musí ještě schválit Evropská komise.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) sice avizoval cíl zvýšit recyklaci komunálních odpadů na 60 %, tedy úroveň Německa nebo Rakouska [2], ale nijak nebrání spalovnám pálit recyklovatelné odpady. Pálení recyklovatelných odpadů přitom ministr prosazuje také změnou odpadové legislativy, kterou bude sněmovna projednávat již příští týden. Hrozí tak, že plán zvýšit recyklaci zůstane pouze na papíře - stejně tak jako zůstal nesplněným cíl zvýšit míru recyklace komunálních odpadů na 50 % do roku 2010, který je obsažený v nyní platném Plánu odpadového hospodářství ČR [3].

Hnutí DUHA k tomu již dříve uvedlo, že bez konkrétních opatření zůstane z plánu na zvýšení recyklace jen záměr vybudovat zhruba osm nových spaloven [2].

Brabcův úřad dokonce v OPŽP uvádí nepravdivé informace, že existuje „potřeba navýšení kapacit pro energetické využití komunálního odpadu do r. 2020“, jimiž chce ministr obhájit podporu spalovnám. Ministerstvo životního prostředí však ani za víc než rok nevysvětlilo, proč k odklonu od skládkování chce použít pouze spalování odpadů a nikoli nespalovací technologie, které jsou ekologičtější i levnější.

Již příští týden budou poslanci projednávat zásadní změnu zákona o odpadech, který má podle představ ministra Brabce pouze přesunout odpady ze skládek do drahých megaspaloven znehodnocujících cenné suroviny. O kolik se tím zvýší náklady domácností a obcí, to se však v podkladech poslanci nedočtou.

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:

„Česká republika by měla peníze z evropských fondů nejprve použít na zvýšení naší nízké recyklace komunálních odpadů na minimálně 60 %, tedy na úroveň západní Evropy. Teprve pro nerecyklovatelný zbytek odpadů by se měla zvažovat podpora na jejich energetické využití spalováním. V opačném případě hrozí, že sice vybudujeme spalovny, ale v recyklaci budeme nadále kulhat daleko pozpátku za západní Evropou, zatímco v plýtvání surovinami a energií budeme stále rekordmany.“

„Operační program životní prostředí obsahuje kromě chybné podpory spaloven i další závažné nedostatky, jako například dotace pro nové kotle na hnědé uhlí či naopak velmi málo peněz na zateplování budov. Chybí v něm i podpora komunitních obnovitelných zdrojů, důležitá pro zvýšení energetické soběstačnosti domácností a obcí.“     

 

Kontakt:

 Jan Piňos, Hnutí DUHA, telefon 731 465 279731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

 

 Poznámky:

 [1] http://www.sanceprobudovy.cz/pro-media/tiskove-zpravy/v-evropskych-fondech-je-nedostatek-penez-na-energeticke-uspory

 [2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/brabec-chce-stejnou-recyklaci-jako-v-nemecku

 [3] Cíl 6, Plán odpadového hospodářství České republiky, http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr

 

 

Šítky aktuality: