Vláda schválila plán na ozdravění českých lesů

Hnutí DUHA uvítalo bezprecedentní plán na ozdravění českých lesů, který dnes schválila vláda. Ministři podle něj chtějí omezit holosečné kácení a sázet daleko více listnáčů či smíšených porostů.Podle ekologické organizace kabinet musí připravit potřebné změny lesního zákona, které zajistí, aby schválená opatření nezůstala pouze na papíře.
Text takzvaného Národního lesnického programu přitom nenapsala ministerstva. Vznikl jako široká, nebývalá dohoda různých stran: státních lesů, soukromých a obecních vlastníků, dřevařských společností, ekologických organizací, vědců, myslivecké jednoty a dalších. Zrodil se loni v srpnu po několikaměsíčním vyjednávání. Vláda jej dnes potvrdila.Přitom ačkoli se na programu shodli zástupci stran, které obvykle mají na péči o lesy hodně odlišné názory, neomezuje se na pouhé proklamace. Obsahuje řadu důležitých kroků, které zajistí postupné ozdravění českých lesů. Plánuje mimo jiné:
Omezit holosečné kácení, tedy více těžit stromy po jednom nebo po malých skupinách.Sázet do lesů více listnáčů a jedlí namísto nezdravých umělých smrčin.Ponechávat některé vybrané stromy v lesích k zestárnutí.Zajistit, aby v honitbách žilo tolik zvěře, kolik tamní lesy uživí.Rozšířit plochu v rezervacích, které budou ponechány přírodě a postupně se promění v divoký prales.Plán také klade velký důraz na hospodaření ve státních lesích. Zde by Lesy ČR měly začít dávat přednost takzvaným přírodě bližším lesnickým postupům. Ministři rovněž prakticky ukončili debatu o velkoplošné privatizaci. Schválený Národní lesnický program ji výslovně vylučuje. Zelenou dává jen drobným odprodejům a scelování pozemků.
Hnutí DUHA bude prosazovat, aby vláda na základě dohodnutého programu připravila konkrétní změny v lesním zákoně i připravovaném zákoně o státním podniku Lesy ČR a předložila je Poslanecké sněmovně ke schválení.
Přečtěte si: Informační list o reformě lesního zákona Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy v Hnutí DUHA a zástupce ekologických organizací ve vyjednávání o dohodě, řekl:
„Výborný výsledek je už jenom ta bezprecedentní dohoda všech se všemi o společném plánu. Pokud se program promítne do skutečných změn lesního zákona, opravdu zajistí postupné ozdravení českých lesů. Budou méně náchylné na choroby, polomy a další kalamity, skončí také rychlá degradace lesní půdy. Ministři by proto měli sednout ke stolu, potřebné změny v  zákoně sepsat a předložit parlamentu.“