Vláda si opět přečte o recyklačním fiasku

Kabinet bude totiž projednávat zprávu o plnění vládního desetiletého plánu nakládání s odpady. Raport varuje, že drtivá většina komunálního odpadu se nadále skládkuje nebo pálí. Míra recyklace navíc poklesla z 24,1 % na pouhých 22,7 %. Přitom ministři plánovali, že Česká republika v roce 2010 dosáhne padesátiprocentní míry recyklace, tedy na úroveň Německa nebo Rakouska. [1]

Zvláště špatná je situace u takzvaných bioodpadů, které se třídí pouze v několika málo obcích a městech. Podíl skládkovaných bioodpadů dosahuje vysokých 65 %. Česká republika přitom v dohodě s EU slíbila, že skládkování zbytků z kuchyně nebo ze zahrad výrazně omezí.

Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o odpadech, který pomůže, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné. Měl by zajistit, že lidé v každém městě či obci dostanou možnost třídit alespoň pět základních druhů odpadu a vyššími poplatky za skládkování či spalování motivovat radnice, aby usnadnily třídění.  Speciální recyklační sleva pro města, kde jde do popelnic málo odpadu, by obce motivovala k zavádění snadnějšího třídění pro domácnosti.

V České republice se každoročně uloží na skládky nebo se spálí recyklovatelné materiály za 3 miliardy korun [2]. Příčinou je hlavně komplikované třídění. Popelnice stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to má průměrná česká domácnost přes sto metrů daleko. Bioodpady, které tvoří zhruba polovinu odpadů, lze třídit jen v několika málo městech a obcích.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Je to naprosté vládní fiasko v recyklaci komunálních odpadů. Nejenže odpadků v popelnicích a potažmo na skládkách neubývá, nýbrž přibývá, ale dokonce se snižuje recyklace. Nadále skládkujeme příliš bioodpadů, aniž bychom umožnili jejich třídění. A jako řešení znovu slyšíme, že jsou nutné legislativní změny."

„Vláda by měla po ministrovi Chalupovi chtít, aby přestal říkat, že by to chtělo nový zákon o odpadech, nýbrž aby ten zákon urychleně předložil. Musí zajistit, aby se recyklace vyplácela a aby třídit odpad bylo nejen správné, ale stejně snadné jako jej sypat do popelnice.“

Poznámky:
[1] Pátá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za rok 2009

[2] Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA: www.hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/select_category/77/article/...