Vláda školám usnadní recyklaci – reakce Hnutí DUHA

Ministerstvo životního prostředí rozdá školám více než 30 000 nádob na třídění odpadu a kompostérů [1]. Hnutí DUHA projekt ocenilo jako výborný a připomnělo, že vláda by měla připravit novelu zákona o odpadech, která s recyklací pomůže také domácnostem.
Česká republika recykluje pouhých 20 procent odpadků. Přitom sousední Německo už překročilo padesátiprocentní hranicí a jiné evropské země jsou ještě dál. V poslední statistice zdejší recyklace dokonce o necelých osm procent klesla a skládkování vyskočilo nahoru [2].
Hlavní příčinou je obtížné třídění. Popelnice stojí před každým domem, zatímco k barevným kontejnerům na tříděný odpad to průměrná domácnost má 138 metrů daleko. Hnutí DUHA prosazuje – a ministr životního prostředí už anoncoval – změny v zákoně o odpadech, které domácnostem usnadní třídění a podpoří recyklaci [3].
Veronika Vávrová z Hnutí DUHA řekla:
„Nejde jen o odpadky, které vznikají přímo ve školách. Projekt hlavně inspiruje statisíce žáků, kteří v třídění odpadu uvidí každodenní samozřejmost. Ministerstvo také musí dotáhnout novelu zákona na podporu recyklace. Usnadní třídění nejen školám, ale každé domácnosti. Pouze tak recyklace stoupne na úroveň úspěšných evropských zemí. Zatímco popelnice stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad to mnozí mají stovky metrů daleko.“
Poznámky:
[1] Tisková zpráva ministerstva
[2] Podrobnosti v tiskové zprávě [3] Více v tiskové zprávě