Vláda zítra projedná antifosilní zákon, který slíbila ve svém programu

Nepřijme však místo zákona jen nezávaznou koncepci?

Zítřejší večerní (od 20:00) jednání vlády se může stát důležitým krokem k nastartování moderní chytré ekonomiky, oživení strojírenského průmyslu i stavebnictví, vzniku tisíců nových pracovních míst, poklesu znečištění i výdajů domácností. Ministři totiž projednají věcný záměr zákona o snižování závislosti na fosilních palivech (tzv. antifosilní zákon) [1].

Hnutí DUHA záměr zákona, který by snížil závislost ČR na dovozu ropy, plynu i uhelných dolech, vítá. Nová legislativa by pomohla vyčistit smog a snížit náš příspěvek ke globální změně klimatu.

Ekologická organizace však upozorňuje, že zvolený cíl pro rok 2050 – snížení závislosti na fosilních palivech o 80 procent oproti roku 1990 – není dostatečný. Naše země by měla snížit svoji současnou závislost a ne porovnávat se s dobou, kdy ještě fungovalo obstarožní a extrémně plýtvavé socialistické hospodářství. I v současnosti přitom máme čtvrtou nejhorší energetickou účinnost v EU, způsobenou plýtváním – nikoliv podílem průmyslu.

Vláda se bude zabývat i otázkou zda místo zákona – který slíbila v programovém prohlášení [2] – nemá od slibu ustoupit a vytvořit pouze koncepci. Zahraniční příklady i rigorózní právní analýzy [3] však dokazují, že složitou problematiku, která se týká namátkou energetiky, bydlení i dopravy, nelze řešit resortní koncepcí.

Obdobnou legislativu přijala před sedmi lety jako první stát Velká Británie. Od té doby se se ostrovní království zbavilo už pětiny své závislosti na fosilních palivech [4]. Celková spotřeba energie je o osmnáct procent nižší než době maxima v roce 2005 a současně i nižší než před padesáti lety. Minulý rok se pro Británii stal rekordním, když srazila spotřebu energie o 6,6 procent a spotřebu fosilních paliv o osm procent [5]. Zároveň ekonomika ostrovního království loni solidně rostla: o 2,8 procenta.

Do země se – díky místní poptávce – stěhují továrny vyrábějící větrné elektrárny či úsporná auta. Od přijetí zákona se začala zvyšovat energetická efektivita domácností a dokonce se podařilo i snížit závislost dopravy na ropě [6]. Svaz britského průmyslu i odbory si existenci zákona pochvalují.

Zákony pro snížení spotřeby fosilních paliv přijali loni také v Dánsku, Finsku a Francii [7] a v minulých letech vznikly rovněž ve Švédsku, Rakousku či nejprůmyslovějším německém regionu Severním Porýní-Vestfálsku [8]. Podobná legislativa se připravuje i v Irsku a dalších státech.

Experti renomovaného Wuppertalského institut na základě podkladů oficiální vládní tzv. Pačesovy komise spočetli, že závislost ČR na fosilních palivech může do roku 2050 klesnout dokonce až o 88 procent [9].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Vláda bude zítra rozhodovat o tom, zda se připojíme k úspěšným evropským zemím a začneme snižovat nezdravou závislost na fosilních palivech, která tíží naši ekonomiku i peněženky a znečišťuje prostředí. Antifosilní zákon by rozhýbal nejen nová čistá odvětví s tisíci nových pracovních míst, ale pomohl by také tradičnímu strojírenství a stavebnictví. Vždyť jak by se bez stavebních firem zateplovaly domy a bez strojírenských podniků vyráběly vlaky pro rychlejší a pohodlnější veřejnou dopravu?“

„Navržený cíl zákona je však potřeba zlepšit. Nemá cenu poměřovat budoucnost se socialistickým hospodářstvím roku 1990. Logické je stanovit si cíl oproti současnému stavu – ten přece potřebujeme vylepšit.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz  

Poznámky:

[1] https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAA2PARRUZ (bod 21)

[2] http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf (str. 8, odst 2, řádek 7-9)

[3] Právní analýza britského antifosilního zákona: http://www.clientearth.org/reports/climate-and-energy-lessons-from-the-climate-change-act.pdf

Právní analýza finského antifosilního zákona: https://www.uef.fi/documents/1336630/1336643/Utter+2013.pdf/8707f1b9-1401-4af1-8377-6714997e3184 

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/dalsi-uspesny-rok-britskeho-antifosilniho-zakona-vytlacuje-stare-nepotrebne-uhelne

[5] http://www.carbonbrief.org/blog/2015/07/five-charts-show-the-historic-shifts-in-uk-energy-last-year/  

[6] http://www.carbonbrief.org/media/427793/energy-use-by-sector.png

[7] http://hnutiduha.cz/aktualne/francie-schvalila-zakon-ktery-snizi-zavislost-na-rope-plynu

[8] http://hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-80-nejprumyslovejsi-region-nemecka-snizi-spotrebu-fosilnich-paliv-o-80-procent

[9] http://chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf (tab. 11, str. 97)

 

 

 

Šítky aktuality: