Vláda: znečištění škodí zdraví, zpomaluje ekonomiku

Česká republika nadále patří mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého. Potvrzuje to nová zpráva o stavu životního prostředí v loňském roce, kterou zítra (11.10.) dostane na stůl vláda.
Zároveň se v lesích sází hlavně nezdravé smrkové porosty, přibývá odpadků, recyklace zůstává velmi nízká a znečištění výfukovými plyny v řadě měst překračuje hygienické limity.
Zpráva varuje před některými vážnými ekologickými problémy, například:
České exhalace oxidu uhličitého patří s 12,5 tunami na obyvatele (str. 27) mezi nejvyšší v evropských zemích:. V přepočtu na jednu vyrobenou korunu hrubého domácío produktu jsou více než dvojnásobné oproti 15 zemím staré EU (str. 233–234).
Množství odpadků se zvyšuje (str. 134). Drtivá většina končí na skládkách nebo se pálí: recyklace činí pouze asi 13 % (str. 138).
Také loni bylo v lesích vysázeno skoro více smrků než dubů, buků a jedlí dohromady (str. 101). Nadále tedy budou převažovat nezdravé, umělé smrkové porosty.
V řadě měst jsou běžně překračovány hygienické limity některých výfukových plynů, hlavně mikročástic prachu, rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a přízemního ozónu (str. 35–42).
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
 
„Po sedmnácti letech už by konečně měli ministři přestat s opakováním mantry, že je u nás čistěji než za Jakeše. Je načase začít se zabývat stavem a trendy posledních let. Patříme mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého, recyklace je velmi nízká a přibývá odpadků, výfukové plyny ve městech ledaskde překračují hygienické normy, do lesů se pořád sází hlavně nezdravé smrčiny. Vysoká energetická a surovinová náročnost poškozuje ekonomiku. Obětí je naše zdraví a kvalita života. Politici musí zavést dobré ekologické zákony a další opatření po vzoru sousedních evropských států."