Vládní ekologická zpráva: svítí červená světýlka

Česká republika nadále patří mezi evropské rekordmany v exhalacích oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí. Potvrzuje to nová zpráva o stavu životního prostředí v loňském roce, kterou ve středu (5.10.) dostane na stůl vláda.
 
Zároveň roste spotřeba průmyslových hnojiv na polích, v lesích se sází hlavně smrkové monokultury a znečištění výfukovými plyny v řadě měst překračuje hygienické limity.
 
Zpráva varuje před některými vážnými ekologickými problémy, například:
·               Průmysl je velmi neefektivní: na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu ekonomika spotřebuje 1,8násobně více energie než v zemích EU (str. 233). Výsledky se oproti roku 2003 dokonce ještě zhoršily.
·               České exhalace oxidu uhličitého patří s 12,1 tunami na obyvatele mezi nejvyšší v evropských zemích: znečištění ze zemí EU-15 překračují o více než 40 % (str. 232).
·               Na každého připadá skoro půl tuny komunálního odpadu ročně a recykluje se pouhých 12 % (str. 135 a 138).
·               V řadě měst jsou často překračovány hygienické limity některých výfukových plynů, hlavně mikročástic prachu, rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a přízemního ozónu (str. 34, 38 a 40-41).
·               Také loni bylo v lesích vysázeno skoro dvakrát více jehličnanů než listnáčů: dokonce jen samotného smrku se sázelo více než všech listnatých stromů dohromady (str. 108). Nadále budou převažovat umělé smrkové monokultury nad zdravými lesy s místními druhy stromů.
·               Spotřeba průmyslových hnojiv v zemědělství už deset let soustavně roste (str. 147 a 233).
 
Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Ministři už musí přestat s opakováním každoroční mantry, že je u nás čistěji než za Jakeše, a raději by měli sledovat trendy posledních let. Patříme mezi evropské rekordmany v příspěvku ke globálním změnám podnebí, průmysl spotřebuje mnoho energie, stále roste spotřeba umělých hnojiv na polích, výfukové plyny ve městech ledaskde překračují hygienické normy a do lesů se pořád sází hlavně smrkové monokultury. Obětí je naše zdraví a kvalita života."