Vládní program odolnosti musí rázně vylepšit energetickou efektivnost

Hnutí DUHA uvítalo dnešní rozhodnutí vlády Mirka Topolánka, která chce připravit program energetické odolnosti České republiky. Ekologická organizace připomněla, že leitmotivem musí být plán konkrétních, účinných kroků – legislativy, motivačních daňových reforem a podobně – k vylepšení energetické efektivnosti ekonomiky.
Možnosti posilování energetické efektivnosti jsou u nás i podle výsledků Pačesovy komise mnohem větší, než kolik nabízejí nové elektrárny či uhelné doly.
Martin Sedlák z Hnutí DUHA řekl:
„Leitmotivem jakékoli smysluplné koncepce musí být lepší energetická efektivnost ekonomiky. Příležitosti jsou enormní – ve srovnání s nimi vypadají nové uhelné či jaderné zdroje trochu jako poznámka pod čarou. Srazíme tak exhalace, závislost na dovozu i účty, jež domácnosti a podniky platí za energii. Třeba možnosti snižování energetické náročnosti našich domů jsou skoro šestkrát větší než energie, kterou bychom získali rozšiřováním uhelných dolů na Mostecku.“
„Papírově vzato lze  zateplováním budov a lepším využitím domácích zelených zdrojů tepla snížit naši spotřebu plynu a uhlí k vytápění na nulu. Z plynu vyrábíme pouze asi tři procenta elektřiny, takže nové atomové reaktory se závislostí na Rusku nepohnou, ani kdyby jich bylo třeba deset. Vláda by také měla dát pozor, aby se někde situace ještě nezhoršovala – vážným rizikem je třeba závislost na ruském jaderném palivu, kterou plánuje ČEZ.“
Fakta o české energetice:
Česká republika nepotřebuje žádný plyn ani uhlí k výrobě tepla. Potvrdila to nezávislá studie, kterou nechalo udělat Hnutí DUHA. Budovy u nás spotřebují 297 milionů gigajoulů energie ročně. Většina připadá na vytápění. Ale energetickou náročnost domů lze zateplováním a pomocí dalších technických opatření srazit přibližně o 175 milionů gigajoulů ročně. Zelená energie - solární kolektory, výtopny na biomasu a podobně - může dodávat dalších asi 171 milionů gigajoulů. K podobným číslům došla také Pačesova komise.Možnosti vylepšení energetické efektivnosti českých budov jsou skoro šestkrát větší, než kolik by dodávalo rozšíření uhelných dolů a bourání dalších obcí na Mostecku.Už současné efektivní technologie mohou snížit energetickou náročnost českého průmyslu o 23 %. Číslo odpovídá dvěma atomovým elektrárnám v Dukovanech.Pouze asi 3 % elektřiny u nás se vyrábějí ze zemního plynu. Proto nové uhelné ani jaderné elektrárny s jeho spotřebou prakticky nic neudělají.Zhruba 70 % českého dovozu paliv v korunách tvoří ropa – na jejíž spotřebu nemají uhelné elektrárny ani atomové reaktory prakticky žádný vliv, protože se používá téměř výhradně v dopravě.Proto Hnutí DUHA prosazuje, aby součástí programu byla i podpora železnic, veřejné dopravy a cyklistky.Česká republika spotřebuje na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu asi 1,7násobně více energie než státy EU-15.Jaderná energeticka neznamená nezávislost na Rusku: ČEZ plánuje, že české atomové zdroje budou patrně od příštího roku stoprocentně závislé na ruském palivu.