Vládní zpráva: příčinou znečištění je obstarožní ekonomika

Politici musí podle Hnutí DUHA připravit nový zákon, jenž rozhýbe investice do zelené energie, zateplování domů, efektivnějšího průmyslu, recyklace odpadu nebo pohodlné železnice – a sníží tak velkou energetickou a surovinovou náročnost ekonomiky. Ekologická organizace tak komentovala novou zprávu o stavu životního prostředí v loňském roce, kterou v pondělí dostane na stůl vláda.

Hnutí DUHA prosazuje zákon podle britského vzoru, který závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % ročně – krok po kroku, rok po roku. Nastartuje tak investice do moderních zelených řešení v průmyslu, dopravě, vytápění, energetice i recyklaci. Více na www.velkavyzva.cz.

Ze zprávy vyplývá, že:

  • České exhalace skleníkových plynů činí více než 14 tun na obyvatele (str. 9) a jsou čtvrté nejhorší v celé Evropské unii (str. 18).
  • Ve spotřebě energie na jednu vyrobenou korunu hrubého domácího produktu česká ekonomika patří k nejhorším v EU (str. 113).
  • Hygienické limity rakovinotvorného benzo(a)pyrenu jsou překračovány v místech, kde žije 42 % obyvatel České republiky (str. 36); překročením limitů pro škodlivé mikročástice prachu je postiženo 15 % populace (str. 36) Vinu nese hlavně topení uhlím a výfukové plyny.
  • Česká republika patří k posledním zemím v EU, pokud jde o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (str. 118).
  • Kamionová doprava oproti předloňskému roku vyskočila o dalších 6 % (str. 121).
  • Česká ekonomika pohlcuje třetí největší množství surovin ze všech sledovaných států Evropy (str. 146) a spotřeba stoupla o 14 % oproti roku 2002 (str. 145). Podíl dovozu na spotřebě surovin už stoupl na 32 %, ačkoli v roce 1991 činil jen 11 % (str. 145). Recyklace materiálů z komunálního odpadu přitom stagnuje (str. 158).

Zelená organizace poukázala, že hlavní příčinou vysokého znečištění jsou obstarožní technologie. Ministerská zpráva potvrzuje, že dobrá legislativa už jednou pomohla. Exhalace zdraví škodlivých, okyselujících látek oproti začátku devadesátých let klesly o 78 % (str. 23) a organické znečištění vypouštěné z kanalizací do řek o 92 % (str. 51). Důvodem byly účinné zákony z let 1990-91.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Nejde pouze o suché statistiky. Čísla ze zprávy se podepisují na zdraví a kvalitě života i na peněženkách každého z nás. Hlavní příčinou vysokého znečištění je obstarožní ekonomika. Namontovali jsme sice filtry na elektrárny, ale pořád patříme k evropským rekordmanům v surovinové i energetické náročnosti. Potřebujeme nový zákon podle britského vzoru, který rozhýbe investice do moderních zelených řešení, jako je zateplování domů nebo zelená energie. Měli bychom tak zopakovat fenomenální úspěch ze začátku devadesátých let, kdy dobrá legislativa doslova srazila exhalace síry nebo vypouštění škodlivých látek do řek."