Vládní zpráva varuje, že recyklace klesla

Řešením je zákon, který usnadní třídění
Recyklace komunálního odpadu zůstává velmi nízká a v roce 2008 dokonce mírně klesla [1]. Přiznává to zpráva, kterou dnes na stůl dostali ministři [2].

Zpráva o plnění vládního desetiletého plánu nakládání s odpady, kterou dnes kabinet projednává, varuje, že drtivá většina komunálního odpadu se nadále skládkuje nebo pálí. Míra recyklace, která několik let stoupala na 21 %, dokonce poklesla na 18 %.

V roce 2003 přitom ministři plánovali, že Česká republika bude v roce 2010 recyklovat polovinu komunálních odpadů, tedy stejně jako Německo.

Zvláště špatná je situace u zelených odpadků z kuchyní a zahrad [3]. Množství, které končí na skládkách, od roku 2003 stále stoupá. V letech 2003–2008 přibylo o 40 procent a činí už 169 kilogramů na osobu a rok. Česká republika přitom v dohodě s EU slíbila, že skládkování zelených odpadků naopak sníží na 112 kg/osobu v roce 2010 a na 52 kg/osobu na konci dalšího desetiletí.

Třídit kuchyňské a zahradní odpady mohou domácnosti pouze v několika málo obcích. Popelnice mířící na skládky tak obsahují převážně snadno recyklovatelné a kompostovatelné suroviny.

Česká republika recykluje mnohem méně než sousední Německo či Rakousko, protože popelnice u nás sice stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to průměrná domácnost má přes 100 metrů daleko. Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o odpadech, který třídění odpadu usnadní a posílí recyklaci.

Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Recyklace zamrzla na velmi nízkých číslech a skládkování zelených odpadů dokonce rok po roku roste. Třídit odpad musí být nejen správné, ale také snadné – stejně snadné jako jej sypat do popelnice. Stejný recept použila úspěšná evropská a dokonce i některá česká města. Zatímco popelnice stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad to dnes často máme stovky metrů daleko. Vláda by měla urychleně přijít s novým zákonem o odpadech, který cíleně pomůže recyklaci a usnadní třídění odpadků.“

Poznámky:

[1] Komunální odpady jsou odpadky z obcí pocházející z domácností, drobných živnostníků, z úklidu obecní zeleně a ulic.

[2] Čtvrtá hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2009

[3] Biologicky rozložitelné komunální odpady jsou kuchyňské a zahradní odpady, papír, přírodní textilie apod.