Výbor expertů Rady vlády vyzval ministry, aby omezili používání glyfosátu

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj vyzval politiky k významnému omezení používání škodlivého a pravděpodobně karcinogenního glyfosátu v České republice. Výbor složený z expertů tak doporučuje ministrům zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví, aby zakázali:

  • použití glyfosátových herbicidů na veřejných prostranstvích, jako jsou parky, chodníky, dětská hřiště, okolí zdravotnických zařízení, sportoviště a další veřejná místa,
  • použití glyfosátu na dosoušení plodin před sklizní (tzv. desikace),
  • zemědělské operace, kde je glyfosát (případně další herbicidy z něj odvozené) používán k zabránění růstu planě rostoucích rostlin a plevelů místo použití podmítky a orby,
  • používání glyfosátu či jeho derivátů k likvidaci vegetace při zalesňování a omezeno používání v údržbě železničních tratí a silnic.

Odborný výbor své doporučení podepřel například tím, že je glyfosát podle Světové zdravotnické organizace pravděpodobně rakovinotvorný a má i další prokazatelné negativní dopady na zdraví a životní prostředí. 

K omezení nebezpečných přípravků však ministry vyzývají i občané. Výzvu Hnutí DUHA za výrazné omezení spotřeby tohoto herbicidu  podepsalo už přes 1000 lidí. Více informací o glyfosátu a výzvě najdete na www.parkybezchemie.cz