Vyšší recyklace by ušetřila obcím Olomouckého kraje 48 milionů korun

Ekologická organizace navrhuje, aby obce, které hodně třídí, byly ještě více zvýhodněny tím, že dostanou takzvanou recyklační slevu: nižší poplatky za skládkování zbytkového odpadu.

Obce Olomouckého kraje podle posledních statistik ročně zaplatí 115 miliónů korun jenom v zákonných poplatcích za skládkování 231 tisíc tun odpadků. [1]

Naprosto zbytečně: pokud ministr životního prostředí Tomáš Chalupa v novém zákoně o odpadech zajistí, aby recyklace v Olomouckém kraji stoupla ze současných asi patnácti procent [2] na padesát procent [3] – tedy na stejnou úroveň jako v Německu –, obce ušetří polovinu poplatků, jež hradí za skládkování. Města a obce v celé republice dohromady by mohla ušetřit asi 700 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí přípravy nového zákona o odpadech právě dokončuje.

Hnutí DUHA navrhuje, aby součástí nového zákona byla takzvaná recyklační sleva: obce, které hodně recyklují, a produkují tedy málo odpadků, budou mít nižší sazbu poplatku za skládkování zbývajícího odpadu v popelnicích. Recyklační sleva by motivovala obce, aby po vzoru úspěšných evropských sousedů rodinám usnadnily třídění – takže separovat odpad bude nejen správné, ale také snadné. Mohou také umožnit domácnostem, aby třídily takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně či trávu a listí ze zahrad.

V klíčovém výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, který o novém zákoně bude jednat, jsou i čtyři poslanci z Olomouckého kraje: Radim Fiala (ODS), Jiří Krátký (ČSSD), Josef Nekl (KSČM) a Bořivoj Šarapatka (TOP09).

Česká republika recykluje asi 20 procent komunálního odpadu. Ale například Německo stejně využívá polovinu veškerého odpadu, Nizozemsko 60 procent a belgické Vlámsko dokonce 72 procent [4].  

Česká ekonomika proto každoročně vyhazuje na skládky nebo spaluje kvalitní recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun [5].


Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA, řekl:
„Jsou to naprosto zbytečně vyhozené peníze nás všech. Pokud recyklace stoupne na úroveň úspěšných evropských států, jako je Německo, obce a potažmo občané na poplatcích za skládkování ušetří milióny.“

„Ministr Chalupa by proto měl do nového zákona o odpadech zařadit takzvanou recyklační slevu – obce, které hodně recyklují, budou mít menší sazbu poplatků. Pro radnice a obecní úřady musí být výhodné pomáhat domácnostem, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.“
Poznámky:
[1] Viz příloha tiskové zprávy „Úspora při 50pct recyklaci.xls“

[2] Viz Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje

[3] Materiálově využívat 50 % komunálních odpadů je hlavním cílem platného Plánu odpadového hospodářství České republiky z roku 2003. Hnutí DUHA prosazuje, aby nový zákon o odpadech zajistil dosažení tohoto cíle.

[4] Lore Marien: Prevention and management of household waste in Flanders, OVAM, 2009, viz www.foe.co.uk/resource/event_presentations/2_lore_marien.pdf

[5] Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA: www.hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/cesi-hodi-do-popeln...

Foto: iStock

Šítky aktuality: