Vzdělávací projekt „Chytrá energie do měst“ míří do Chrudimi

Město Chrudim se dnes stává v pořadí již čtvrtým českým městem, které se zapojilo do mezinárodního vzdělávacího projektu o udržitelné energetice. Kurz „Chytrá energie do měst“ [1] v Česku organizuje ekologická organizace Hnutí DUHA.

Projekt seznamuje s možnostmi, jak lze na místní úrovni vylepšit energetickou efektivitu a podpořit čisté a bezpečné zdroje energie. Ve vyspělých zemích, jakou je i Česká republika, se ve městech spotřebuje přes 80 % veškeré energie a vyprodukuje více než 70 % emisí skleníkových plynů. Řada možností, jak dosáhnout energetických úspor a snížit emise, přitom zůstává nevyužitá.

Dostupná a technicky proveditelná opatření jako je zateplení obecních budov, instalace solárních kolektorů, podpora cyklistiky nebo zavádění environmentálních standardů do úřadování, přispívají ke snížení emisí, posilují místní ekonomiku a zvyšují kvalitu života obyvatel. Opatření na úspory energie dále sníží provozní náklady měst a mohou tak výrazně ušetřit peníze z místního rozpočtu.

Účastníci kurzu „Chytrá energie do měst“ uslyší prezentace odborníků ze specializovaných organizací i místní správy k souvisejícím tématům a absolvují e-learning doplněný o příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. V neposlední řadě je pak lektoři seznámí s nejvýznamnější současnou evropskou iniciativou, která usiluje o snížení emisí skleníkových plynů na místní úrovni, s názvem „Pakt starostů a primátorů“ [2].

Eva Hejralová
z Hnutí DUHA řekla:
„Vítáme účast Chrudimi v projektu. Po Jeseníku, Karlových Varech a Litvínovu jde již o čtvrté české město, které vyjádřilo zájem vzdělávat se v oblasti udržitelné energetiky. Chrudim bude mít vynikající možnost posoudit důsledky přijetí moderních opatření, jako je zateplování obecních budov nebo posílení veřejné dopravy, v dalších českých městech.“

František Chmelík, tajemník Městského úřadu Chrudim:
„Tento vzdělávací projekt navazuje na náš certifikovaný systém environmentálního managamentu EMAS, který máme na Městském úřadě Chrudim zaveden již třetím rokem.“

Poznámky:

[1] BEAM21: Chytrá energie do měst je mezinárodní vzdělávací projekt podpořený z evropského programu Inteligentní energie pro Evropu. Jeho cílem je vyškolit v tématech udržitelné komunální energetiky úředníky a zastupitele z 50 měst v 9 členských státech EU. Projekt koordinuje německá organizace Heinrich Boell Stiftung Brandenburg. Více info na www.beam21.eu

[2] „Pakt starostů a primátorů“ patří k nejvýznamnějším mezinárodním sítím měst, která si kladou za cíl snížit emise skleníkových plynů o více než 20% do roku 2020. V roce 2008 iniciovala její vznik Evropská komise. V současnosti sdružuje více než 3400 místních samospráv napříč evropskými státy. Více info na www.paktstarostuaprimatoru.eu/index_cs.html

Šítky aktuality: