Začíná jaro i sezóna pesticidů. Doplácí na to včely a další hmyz, lidé proto šíří výzvu na jejich záchranu

V EU sílí občanská iniciativa za záchranu včel a farmářů a omezení používání pesticidů, které představují problém pro zdraví krajiny i lidí. Hrozbou jsou například jejich vzájemné kombinace, které zatím unikají zdravotnímu dohledu. Ve Francii proto 100 zákonodárců požaduje změnu evropských pravidel pro ověřování bezpečnosti pesticidů. Riziko představují tyto “koktejly” i v Česku, kde se podle studií nachází ve více než polovině vzorků půdy. [1] Hnutí DUHA se proto připojuje k celoevropské akci “Pesticide action week” a vyzývá veřejnost ke sdílení podpory udržitelného hospodaření a na záchranu hmyzu na sociálních sítích.


Již více než půl milionu podpisů nasbírala celoevropská výzva „Save bees and farmers” [2], která usiluje o snížení užívání syntetických pesticidů. Ty totiž i přes mnohaleté úsilí ekologických a zdravotních organizací zůstávají pro člověka i životní prostředí problémem, o jehož celkových důsledcích toho stále mnoho nevíme. V české krajině se jejich rezidua a metabolity nachází v 90 % povrchových vod a ve 40 % podzemních vod dokonce v nadlimitním množství. [3] 


Pesticidy se ve vodě, ale i v potravinách často nacházejí v „koktejlech”, kdy jednotlivé látky mohou být v zákonné normě, avšak společný vliv více pesticidů na lidské zdraví či životní prostředí většinou není znám. [4] Rezidua pesticidů byla v roce 2019 objevena v 71 % potravin a ve 2 % v nadlimitním množství. [5] Kromě hojně nacházených již zakázaných pesticidů jsou ve vodách problémem hlavně pesticidy spojené s pěstováním řepky (metazachlor) a kukuřice (metolachlor). [6]


Studie francouzských výzkumníků z minulého roku [7] ukázala na nedostatky ověřovacího procesu bezpečnosti pesticidů. Evropská agentura EFSA (European Food Safety Agency) zkoumá jen tzv. aktivní látky, které označí sám výrobce; nezkoumá však už doprovodné látky v prostředku na ochranu rostlin a zejména kumulativní a dlouhodobý efekt těchto látek. Studie objevila ve zkoumaných prostředcích jako doprovodné látky některé těžké kovy překračující až několikasetnásobně povolené normy a karcinogeny jako benzo(A)pyren až tisícinásobně.


Na tuto skutečnost reagovalo mj. 100 francouzských zákonodárců, kteří upozornili, že EFSA tím porušuje rozhodnutí Evropského soudního dvora, který v rozhodnutí z roku 2019 potvrdil, že při povolování prostředků na ochranu rostlin musí být zkoumány i potenciální účinky kombinace prvků, které prostředek tvoří. [8] Evropský účetní dvůr zase minulý rok kritizoval, že při povolování pesticidů není zkoumán vliv na divoké opylovače či kumulativní vliv na včely, ačkoli hmyzu v zemědělské krajině dlouhodobě ubývá. [9]


V Česku na tyto hrozby dlouhodobě upozorňuje Hnutí DUHA, které sbírá podpisy pod českou verzi výzvy na záchranu opylovačů a podporu šetrného zemědělství. [2] Nyní se připojuje i k celoevropské akci Pesticide Action Week [10], jejímž cílem je upozornit veřejnost na rizika plynoucí z plošného užívání pesticidů. Symbolicky v první jarní den, sobotu 20. 3. 2021, vyzve na sociálních sítích k zapojení do výzvy „A jaké je vaše protože?”, tj. ke sdílení důvodu, proč se lidé za záchranu hmyzu a zdravé krajiny podepisují. Svoji účast ve výzvě připojují i známé osobnosti, například herci Robert Mikluš nebo Simona Babčáková.


Cyklus akcí doprovodí také odborné webináře, např. ve středu 24. 3. o pesticidech s Jakubem Hofmanem, profesorem výzkumného centra RECETOX na Masarykově univerzitě a vedoucím výzkumné skupiny Půdní environmentální chemie a ekotoxikologie [11]. 30. 3. v 17 hodin pak proběhne veřejná online debata s odborníky a zemědělci.


Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se z Hnutí DUHA, řekl:

„Statisíce podpisů pod výzvou Save bees and farmers ukazují, že evropští občané chtějí podpořit zemědělce v přechodu k udržitelnější zemědělské praxi a přejí si snižovat používání pesticidů. To je vzhledem k mnoha neznámým, které okolo dopadů pesticidů panují, a ke kritickému stavu hmyzu a opylovačů, zcela legitimní požadavek.”


Poznámky:

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28917175/

[2] Českou část petice lze podepsat na https://zasadmese.hnutiduha.cz/vcely. Evropskou verzi lze nalézt na https://www.savebeesandfarmers.eu/eng Počet podpisů ukazuje jen online podpisy.

[3] https://archiv.ihned.cz/c1-66770850-pesticid-nepritel-vody

[4] https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/pesticidy-potraviny-chemie-test.A190715_193128_test_rts

[5] https://www.szpi.gov.cz/clanek/zprava-o-vysledcich-planovane-kontroly-cizorodych-latek-v-potravinach-v-roce-2019.aspx

[6] http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/navrh-strategickeho-planu-szp-2021-2027-1.html Viz Návrh Strategického plánu - str. 63.

[7] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33027613/

[8] https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/french-lawmakers-denounce-efsas-toxic-pesticides-assessments/

[9] https://hnutiduha.cz/aktualne/kazdy-desaty-druh-vcel-motylu-je-kvuli-pesticidum-ci-ubytku-prirozenych-stanovist-v-evrope

[10] http://www.pesticideactionweek.org/

[11] https://www.facebook.com/events/537239447260590