Zákon musí stopnout další zvyšování exhalací

Legislativa by měla požadovat postupné snižování průmyslových exhalací oxidu uhličitého, ve kterých Česká republika patří k evropským rekordmanům. Ekologické organizace takové ustanovení požadují do novely zákona o obchodování s emisemi, kterou dnes  (26.1.) začíná projednávat Poslanecká sněmovna.
Centrum pro dopravu a energetiku a Hnutí DUHA prosazují novou klauzuli, podle níž by v každém kole obchodování s emisemi mělo být povoleno nanejvýš takové znečištění jako v kole předchozím. Zajistí se tak postupné omezování exhalací. Průmysl navíc bude dopředu vědět, že musí počítat s dlouhodobými investicemi do efektivních, čistých technologií.
Sněmovna prvním čtením začne jednat o novele zákona o obchodování s emisemi, která má především stanovit technická pravidla propojení evropského obchodu s emisními povolenkami a obdobného globálního trhu s kredity podle Kjótského protokolu [1]. Ekologické organizace chtějí k novele připojit ustanovení o postupném snižování emisí.
Česká republika patří se 12 tunami na obyvatele a rok k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Přesto vláda v letos schváleném národním plánu pro první kolo obchodování s emisemi povolila elektrárnám, hutím, chemičkám, cementárnám a dalším znečišťovatelům zvýšení o dalších více než 8 procent. Tzv. alokační plán pro druhé kolo (2008-2012) budou ministři sestavovat už v příštích měsících.
CDE a Hnutí DUHA zároveň prosazují do zákona dvě upřesňující pravidla:
Vyloučení emisních kreditů získaných výstavbou gigantických hydrocentrál. Velké přehrady sice vyrábějí elektřinu bez exhalací oxidu uhličitého, ale z tlejících/hnijících rostlin ve vodě vzniká velké množství metanu, jednadvacetkrát silnějšího skleníkového plynu. 
Klauzuli, podle které by podniky mohly nákupem kreditů ze zemí mimo EU pokrýt nejvýše 3 % svého znečištění. Takový limit zaručí, že průmysl bude přednostně motivován ke snižování exhalací z domácích zdrojů.
 
Informační list ekologických organizací k novele projednávané v Poslanecké sněmovně: http://cde.ecn.cz/dokumenty/klima/infolist_linkzakon_final.pdf
 
 
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
 
"Cílem obchodování s emisemi je postupně snižovat emise, a přispět tak ke zmírnění globálních změn klimatu. Pokud má systém vůbec dávat smysl, musí celková alokace, a tudíž také emise, v jednotlivých obchodovacích obdobích klesat. Totéž přirozeně platí pro jednotlivé národní alokační plány.“
 
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
 
"Zákon by měl jasně stanovit, že účelem celého programu je postupně, krok po kroku, snižovat znečištění. Zkušenosti s loňskou debatou o rozdělení povolenek ukázaly, že je potřeba stanovit pevná pravidla. Není možné, aby se vláda mohla rozhodnout, že opatření určené ke snižování emisí použije k jejich razantnímu zvýšení."
 
 
Poznámky:
 
[1] Novela do české legislativy zařazuje tzv. propojovací směrnici Evropské unie č. 2004/101/ES. Evropský systém obchodování s emisemi se rozšíří o nový prvek: podnikům umožní splnit emisní limity dané alokačním plánem tím, že investují do projektu na snížení emisí v jiné zemi. Podle Kjótského protokolu podnik za svou investici obdrží emisní kredity, které pak použije místo povolenek.