Zákon přesouvající odpady ze skládek do spaloven dnes napotřetí projednává Legislativní rada vlády

Namísto zvýšení recyklace vyjednává MŽP s průmyslem o stavbě nových spaloven

Návrh zákona o odpadech dnes již potřetí projednává Legislativní rada vlády. Ministerstvem životního prostředí nekvalitně zpracovaná norma se snaží přesunout odpady ze skládek do drahých, nepopulárních a toxické odpady vytvářejících spaloven. Pokud jej legislativní rada schválí, měla by jej následně projednat vláda a pak poslanci. Je však pravděpodobné, že sporný zákon již nebude pro nedostatek času schválen a vláda tak nesplní jeden z důležitých bodů programového prohlášení. 

Vláda v programovém prohlášení zadala ministru Brabcovi připravit zákon, který “omezí skládkování a zvýší recyklaci na úroveň úspěšných evropských zemí” [1]. Návrh zákona od počátku naráží na odpor především kvůli nezakryté snaze ministerstva životního prostředí přesunout odpady ze skládek do nákladných a veřejnosti odmítaných spaloven odpadů. 

Poté, co MŽP v prosinci opět neuspělo ve snaze získat pro financování nových spaloven miliardy z evropských fondů, schází se nyní pro prosazení výstavby spaloven s průmyslovými investory namísto řešení recyklace novým odpadovým zákonem [2].  

Česká republika třídí a recykluje pouze 36 % komunálních odpadů [3], zatímco průměr v EU je 44 % [4] a úspěšné státy recyklují kolem 60 % [4]. Nyní diskutovaný plán Evropské komise je zvýšit míru recyklace v EU na 60 % v roce 2025 a 65 % do 2030 [5]. Brabcův úřad však svou práci zahájil naopak snížením cíle pro recyklaci komunálních odpadů z 50 % na 38 % do roku 2020 v Plánu odpadového hospodářství ČR [6].

Hnutí DUHA zároveň v souvislosti se zákonem znovu varuje před zákazem skládkování podle parametru výhřevnosti. Ten ve všech zemích, kde byl zaveden, vedl k výstavbě nadbytečných spalovacích zařízení. Tento parametr by nutně zablokoval růst recyklace. Výrazně lepší je vázat zákaz skládkování na biologickou rozložitelnost odpadů. Jejich přítomnost na skládkách je totiž hlavním problém z hlediska životního prostředí i produkce skleníkových plynů.

Hnutí DUHA vítá v návrhu zákona zvýšení nízkého poplatku za skládkování s tzv. recyklační slevou, motivačním opatřením, které má potenciál recyklaci odpadu významně zvednout. Díky ní obce získají zpět do svých rozpočtů peníze ze zvýšeného poplatku za skládkování, pokud zařídí v obci vysokou recyklaci. Účinné opatření ke zvýšení recyklace ale bohužel návrh zákona ve skutečnosti neobsahuje, protože recyklační slevu mají získat obce v roce 2020 již za velmi nízkou 35% recyklaci [7].

Návrh zákona také usnadňuje obcím zavádět poplatky podle množství produkovaného odpadu. Domácnosti by tak mohly namísto nejrozšířenější paušální platby na osobu platit více podle skutečné produkce odpadů. Toto opatření evidentně zvyšuje míru recyklace a snižuje produkci netříděných směsných odpadů končících na skládkách a ve spalovnách.

Zákon o odpadech měl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podle programového prohlášení předložit vládě do poloviny roku 2016 [1]. Většina zákonů projde Legislativní radou vlády hned napoprvé.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Zákon o odpadech má podle programového prohlášení omezit skládkování a zvýšit recyklaci na úroveň úspěšných evropských zemí. Místo toho norma předložená Ministrem Richardem Brabcem přesouvá odpady ze skládek do nově plánovaných drahých a nepopulárních spaloven odpadů.“ 

„Z návrhu zákona je třeba vypustit kritérium výhřevnosti u zákazu skládkování, které by - vzhledem k nízké recyklaci  - vedlo k přesměrování odpadů ze skládek do spaloven.“

„Novému zákonu také chybí účinný ekonomický nástroj pro zvýšení recyklace. Hnutí DUHA navrhuje skutečnou recyklační slevu inkasovatelnou obcemi až v případě dosažení nadpoloviční recyklace v roce 2020.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Programové prohlášení vlády: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-proh...

[2]  http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-cr-je-misto-pro-dalsi-dve-sp...

[3] MŽP uvádí ve Zprávě o životním prostředí v ČR 2015, že jsme v roce 2015 recyklovali 36 % komunálních odpadů

[4] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf

[5]  Viz http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

[6] Viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 12.12.2014 http://hnutiduha.cz/aktualne/skandal-sobotkova-vlada-jako-prvni-v-histor...

[7] Příloha č. 10 návrhu zákona o odpadech, tabulka č. 2

Šítky aktuality: