Zaplatí miliardu navíc obce a domácnosti v Pardubickém kraji kvůli nízké recyklaci?

Kraj ji chce snížit. Veřejné projednání odpadového plánu bude už v úterý 20. října<--break->.

Lidé a obce v Pardubickém kraji zaplatí zbytečně miliardu navíc. Krajský plán [1] nakládání s odpady na dalších deset let nepočítá totiž s vyšší recyklací. Plán se bude projednávat s veřejností v úterý 20. října a připomínky k němu lze podávat do pondělí 26. října 2015.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nikdy nevysvětlil, proč prosazuje, aby kraje směsný komunální odpad především spalovaly a nikoli maximálně recyklovaly. Nevysvětlil ani, proč nechce snižovat objem netříděného odpadu. A to přesto, že Evropská odpadová politika prosazuje vysokou recyklaci, zákaz spalování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů a omezení skládkování. Konkrétně Evropská komise i Evropský parlament požadují, aby se recyklace komunálních odpadů zvýšila do roku 2030 na 70 %. Evropský parlament navíc odmítá dotace pro spalovny z unijních fondů [2]. Evropská komise by je měla dávat pouze na priority: prevenci, opakované použití a recyklaci. 

Pardubický kraj přesto plánuje recyklovat v roce 2020 o 3,7 % méně papíru, plastů, skla a kovů z komunálních odpadů než v roce 2013 [3]. Také pro recyklaci obalových odpadů si kraj stanovuje pro rok 2020 dávno překonané cíle [4]. Kraj tak kvůli nízké recyklaci vytvoří 120 tisíc tun směsných komunálních odpadů, které však od roku 2024 nebude moci skládkovat.

Prostor pro snížení je přitom obrovský. Zatímco průměrná produkce skládkovaných a spalovaných (směsných) komunálních odpadů v Pardubickém kraji byla v roce 2013 cca 244 kilogramů na osobu za rok, v belgickém Vlámsku je to jen 150 kilo. Přitom pokud by kraj snížil hmotnost netříděného odpadu na úroveň belgického Vlámska, ušetřil by na investicích asi miliardu korun.

Nízké a dávno překonané cíle kraje pro recyklaci komunálních odpadů pro rok 2020 společně s tlakem ministra Brabce na pálení směsných komunálních odpadů vytvářejí ideální podmínky pro zbytečné investice do nepotřebných zařízení na pálení odpadů. V Německu a Rakousku stejná politika způsobila výstavbu zbytečných spaloven, které nyní nemají využití a snaží se dovážet odpady ze zahraničí, aby snížily své ekonomické ztráty, nebo způsobují omezení recyklace v širokém spádovém okolí.

Občané mohou spalovací bláznovství krajů odmítnout v on-line „petici“ na www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„O miliardu vyšší investice zaplatí občané a obce v Pardubickém kraji kvůli nízkým a dávno překonaným cílům recyklace a kvůli spalovací protievropské politice ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Občané mohou spalovací šílenství ministra a krajů odmítnout v on-line petici na www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat.“

 

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP216K
[2] viz Tisková zpráva Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/aktualne/evropsky-parlament-zada-zvysit-recyklaci-omezit-spalovani-nastartovat-setrnou-cirkularni
[3] Cíle krajů pro recyklaci komunální odpady zní: „Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“ Dle takto formulovaného cíle recyklace Pardubický kraj již v roce 2013 dosáhl míry 53,7 %. Naopak míra recyklace všech komunálních odpadů v Pardubickém kraji byla v roce 2009 ve výši 16,6 % a v roce 2013 dosahovala již 37,8 %.
[4] Cíl zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020 plníme od roku 2009. Cíl zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020 plníme od roku 2008, přičemž míra recyklace plastových obalů stále roste. Cíl zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020 plníme od roku 2010. Viz dosažené hodnoty v ČR zde: www.mzp.cz/cz/souhrnne_udaje_obaly

 


 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fondnno.cz  · eeagrants.cz 

Šítky aktuality: