Zaplatí obce a domácnosti v kraji Vysočina kvůli nízké recyklaci 750 milionů navíc?

Dnes bude projednán další krajský odpadový plán<--break->.

Lidé a obce v kraji Vysočina mají zaplatit zbytečně o 750 milionů navíc. Krajský plán [1] nakládání s odpady na dalších deset let nepočítá totiž s vyšší recyklací. Plán bude projednán dnes a připomínky k němu lze podávat do pondělí 26. října 2015. Kraj Vysočina je tak dalším v řadě krajů, které se staví proti úsporné evropské odpadové politice a navzdory ní chtějí odpady spalovat.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nikdy nevysvětlil, proč prosazuje, aby kraje směsný komunální odpad především spalovaly a nikoli maximálně recyklovaly. Nevysvětlil ani, proč nechce snižovat objem netříděného odpadu. A to přesto, že evropská odpadová politika prosazuje vysokou recyklaci, zákaz spalování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů a omezení skládkování. Konkrétně Evropská komise i Evropský parlament požadují, aby se recyklace komunálních odpadů zvýšila do roku 2030 na 70 %. Evropský parlament navíc odmítá dotovat spalovny z unijních fondů [2]. Evropská komise by je měla dávat pouze na priority: prevenci, opakované použití a recyklaci.

Kraj Vysočina v recyklaci všech komunálních odpadů již nyní kulhá (s 39 %) za průměrnou recyklací v EU (43 %). Například minulý týden schválený plán Slovenské republiky na roky 2016-2020 počítá s tříděním 60 % komunálních odpadů v roce 2020 [3]. Kraj Vysočina ví, že evropští politici připravují změnu směrnic, které budou požadovat další zvýšení recyklace. Nepřijal však za cíl zvýšení recyklace všech komunálních odpadů, ale dokonce jej snížil. Předchozí odpadový plán požadoval dosažení 50 % recyklace v roce 2010. Toho však dosaženo nebylo a nový plán stanovil pro recyklaci takový cíl [4], který není schopen ani vyčíslit (!). Kraj tak kvůli nízké recyklaci vytvoří v roce 2025 107 tisíc tun směsných komunálních odpadů, které však od roku 2024 nebude moci podle nového odpadového zákona skládkovat.

Prostor pro snížení je přitom obrovský. Zatímco průměrná produkce skládkovaných a spalovaných (směsných) komunálních odpadů v Kraji Vysočina byla v roce 2013 cca 223 kilogramů na osobu za rok, v belgickém Vlámsku je to jen 150 kilo. Přitom pokud by kraj snížil hmotnost netříděného odpadu na úroveň belgického Vlámska, ušetřil by 37 000 tun odpadů a na investicích asi 750 milionů korun.

Nízké cíle kraje pro recyklaci komunálních odpadů pro rok 2020 společně s tlakem ministra Brabce na pálení směsných komunálních odpadů vytvářejí ideální podmínky pro zbytečné investice do nepotřebných zařízení na pálení odpadů. V Německu a Rakousku stejná politika způsobila výstavbu zbytečných spaloven, které nyní nemají využití a snaží se dovážet odpady ze zahraničí, aby snížily své ekonomické ztráty, nebo způsobují omezení recyklace v širokém spádovém okolí.

Občané mohou na spalovací bláznovství v právě projednávaných krajských odpadových plánech reagovat v online výzvě www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Občané a obce v Kraji Vysočina kvůli nízkým krajským cílům pro recyklaci a kvůli protievropské spalovací politice ministra životního prostředí Richarda Brabce zaplatí navíc 750 milionů korun. I Slovensko si stanovuje výrazně vyšší cíle v recyklaci odpadů než ČR a Kraj Vysočina, o zemích západní Evropy ani nemluvě. Občané mohou hrozivé spalovací plány ministra a krajů odmítnout v on-line petici na www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP216K
[2] viz Tisková zpráva Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/aktualne/evropsky-parlament-zada-zvysit-recyklaci-omezit-spalovani-nastartovat-setrnou-cirkularni
[3] „Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 – nové znenie“  byl schválený 14.10.2015. Cíl třídit 60 % komunálních odpadů je na straně 102 v tabulce 4-1. Viz. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25041
[4] Cíle krajů pro recyklaci komunální odpady zní: „Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“ Kraj Vysočina dosahoval v roce 2013 cca 47 % míry recyklace podle výše uvedeného výpočtu. Naopak míra recyklace všech komunálních odpadů v kraji Vysočina byla v roce 2009 ve výši 15 % a v roce 2013 dosahovala již 39 %.

 

 


 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fondnno.cz  · eeagrants.cz 

 

 

Šítky aktuality: