Zbytečné české odpadky by každoročně pokryly Staroměstské náměstí do výše 272 metrů

Česká města a obce podle posledních statistik recyklují pouhých 20 % komunálního odpadu. Pokud by však recyklace stoupla na padesátiprocentní úroveň jako v Německu [1], země by každý rok využila navíc 1,4 milionu tun druhotných surovin, které nyní zbytečně vyhazuje [2].

Takové množství by naplnilo vlak, který by sahal po trati od Karlových Varů do Zlína, nebo frontu 173 000 popelářských aut. Česká ekonomika takhle každoročně vyhazuje na skládky nebo spaluje kvalitní recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun [3].

Hnutí DUHA proto navrhuje, aby obce, které hodně třídí, byly zvýhodněny tím, že dostanou takzvanou recyklační slevu: nižší poplatky za skládkování zbytkového odpadu [4].

Ministerstvo životního prostředí právě dokončuje přípravy nového zákona o odpadech.

Recyklační sleva, kterou do něj Hnutí DUHA prosazuje, by motivovala radnice, aby po vzoru úspěšných evropských sousedů rodinám usnadnily třídění – takže separovat odpad bude nejen správné, ale také snadné. Mohou také umožnit domácnostem, aby třídily takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně či trávu a listí ze zahrad.

Celá Česká republika recykluje asi 20 procent komunálního odpadu. Ale například Německo stejně využívá polovinu veškerého odpadu, Nizozemsko 60 procent a belgické Vlámsko dokonce 72 procent [5].  

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA, řekl:
„Obce i města takhle naprosto zbytečně vyhazují statisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Pokud recyklace stoupne na úroveň úspěšných evropských států, jako je Německo, ušetříme místo na skládkách, přírodní suroviny i peníze.“

„Ministr Chalupa by proto měl do nového zákona o odpadech zařadit takzvanou recyklační slevu – obce, které hodně recyklují, budou mít menší sazbu poplatků. Pro pražský magistrát i ostatní radnice musí být výhodné pomáhat domácnostem, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.“


Poznámky:

[1] Materiálově využívat 50 % komunálních odpadů je hlavním cílem platného Plánu odpadového hospodářství České republiky z roku 2003. Hnutí DUHA prosazuje, aby nový zákon o odpadech zajistil dosažení tohoto cíle.

[2] Česká republika v roce 2009 – v posledním roce, pro který jsou publikované statistiky – vyprodukovala 4,6 milionu tun komunálního odpadu, z toho 20 procent recyklovala. Pokud by recyklace stoupla na 50 procent jako v Německu, na skládkách či ve spalovnách skončí o dalších 1,4 milionu tun odpadků méně.

[3] Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA: www.hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/cesi-hodi-do-popeln...

[4] Podrobnosti návrhu na http://hnutiduha.cz/publikace/detail-publikace/article/recyklacni-sleva-...

[5] Lore Marien: Prevention and management of household waste in Flanders, OVAM, 2009, viz www.foe.co.uk/resource/event_presentations/2_lore_marien.pdf

Šítky aktuality: