Zelená příležitost čeká na vládní impuls

Vláda musí podle Hnutí DUHA pomocí nových zákonů, daňových reforem, grantových programů a dalších opatření dát impulsy investicím do zelených technologií, a rozhýbat tak nová průmyslová odvětví. Vicepremiér Martin Bursík dnes představil nezávislé propočty, podle kterých hlavní, ekonomicky rozumné příležitosti ke snížení českých exhalací skleníkových plynů do roku 2020 činí 30 % oproti současnosti.
Zelená organizace připomněla, že zejména technologie, které posílí energetickou efektivnost ekonomiky, představují příležitost k modernizaci průmyslu. Podle Hnutí DUHA podpoří konkurenceschopnost, vytvoří nové příležitosti pro domácí průmyslové výrobce a sníží závislost na dovozu paliv i na výkyvech cen. Některé technologie jsou tak levné, že „se…mohou dostávat měrné náklady do záporných hodnot, tj. opatření přináší čistý zisk“, podotýká vládní studie. Sedm hlavních možností ke snížení exhalací podle studie je:Plynové elektrárny namísto uhelných: mínus 15 milionů tun už do roku 2020Výroba tepla či elektřiny z biomasy: mínus 11 milionů tunEfektivnější motory v autech: mínus 5 milionů tunEfektivnější průmyslové technologie: mínus 5 milionů tunVýroba tepla či elektřiny z bioplynu: 4 miliony tunSnížení energetické náročnosti budov: 4 miliony tunKombinovaná výroba elektřiny a tepla: 2 miliony tun Hnutí DUHA prosazuje nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů tepla, který by rozhýbal důležité odvětví zelené energetiky.  Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Rozhýbání zeleného průmyslu, inovace a investice do moderních technologií jsou hlavně velká ekonomická příležitost. Posílí konkurenceschopnost českého průmyslu, klesne i naše závislost na dovozu paliv z ciziny. Dobře izolované domy, moderní kotle na biomasu, vysoce efektivní průmyslové technologie, auta s nízkou spotřebou, to všechno sníží účty podnikům i domácnostem. Ale investice nevzniknou samy od sebe. Abychom téhle příležitosti využili, vláda musí přijít s novou legislativou, daňovými reformami či grantovými programy, které jim dají účinný impuls.“