Zelené organizace vítají Pecinovu kritiku exhalací zadarmo

Ekologické organizace přivítaly prohlášení šéfa protimonopolního úřadu Martina Peciny, podle kterého rozdávání nadbytečných povolenek k exhalacím oxidu uhličitého představuje zásah do hospodářské soutěže.
Pecina dnes podle ČTK řekl: „Jestliže podnik, který dostal povolenky zdarma, se rozhodne je odprodat, představují získané prostředky de facto veřejnou podporu a neopodstatněnou konkurenční výhodu“.
Exhalace oxidu uhličitého v odvětvích, kterých se obchodování s emisemi týká, loni činily 82 milionů tun. Ale ministři životního prostředí a průmyslu a obchodu navrhují elektrárnám, hutím, chemičkám a dalším podnikům na druhé kolo obchodování dovolit vypouštění 102 milionů tun, tedy o čtvrtinu více [1]. Přitom Česká republika už tak patří k evropským rekordmanům ve znečišťování oxidem uhličitým.
Hnutí DUHA a Centrum pro dopravu a energetiku také podporují Pecinovo doporučení povolenky nerozdávat podle exhalací toho kterého podniku, nýbrž přidělovat podle výroby – na vyrobenou cihlu, kilowatthodinu elektřiny nebo tunu cementu. Takové řešení bude motivovat k efektivnější produkci. Ekologické organizace jej rovněž doporučily ve svých návrzích k připravovanému plánu na druhé kolo obchodování s emisemi [2].
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Hospodářskou soutěž především poškozuje, že uhelné elektrárny každý rok způsobují ekologické škody za desítky miliard korun a nemusí je hradit. [3] Obchodování s emisemi má zajistit, aby v očích manažérů dostala každá tuna exhalací konkrétní cenu, což je bude motivovat k investicím do čistých technologií. V USA se takový systém výborně osvědčil. Ale pokud vláda celou operaci postaví na hlavu a namísto snižování znečištění dovolí průmyslovým podnikům o čtvrtinu větší exhalace, než byly loňské, motivace se samozřejmě vytratí.“
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Pecinovi trvalo ‚pouhé‘ dva roky, než přišel na to, že přebytečné povolenky ničí tržní prostředí, že povolenky je lepší prodávat v aukci či přidělovat podle výroby, a ne rozdávat zadarmo. Nicméně zbývá učinit druhý krok: přiznat si, že na systému se vydělává jinak než snižováním výroby, a to snižováním exhalací v důsledku modernizace technologií. Škoda, že jeho bývalí kolegové z MŽP a MPO a autoři plánu na příští obchodovací období dosud neudělali ani ten krok první."
 
Poznámky:
[1] Komentář ekologických organizací: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=451
[2] Více o návrhu ekologických organizací: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=393
[3] Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=262