Zítra europoslanci projednají vysoké cíle pro recyklaci komunálních odpadů

Balíček pro oběhové hospodářství míří k recyklaci minimálně 70% odpadů, u nás jsme na polovině

Zítra projedná Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu za účasti dvou českých europoslanců Pavla Poce (ČSSD) a Kateřiny Konečné (KSČM) balíček šesti nových odpadových směrnic Evropské Unie, známý jako Balíček pro oběhové hospodářství [1]. Europoslanci budou hlasovat o návrzích na zvýšení minimální míry recyklace komunálních odpadů na 70 %, snížení skládkování odpadů a mnoha dalších. ČR aktuálně třídí a recykluje pouhých 36 % a návrh nového odpadového zákona ministra Richarda Brabce nemá ambici to příliš měnit. Cíl obsažený ve směrnici bude pro členské státy po schválení směrnice závazný.

 

Podle analýz sítě ekologických organizací v EU (EEB) může vysoká míra recyklace komunálních odpadů vytvořit více než 800 tisíc nových pracovních míst [2]. Recyklace omezuje potřebu těžby přírodních surovin, snižuje znečištění z výroby i spotřebu energie.   

 

V únoru by o pozici Evropského parlamentu měli rozhodnout již všichni europoslanci na plenárním jednání. Následovat bude takzvaný trialog, kdy se o její finální podobě snaží dohodnout zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a ministři členských zemí (Rada EU). Výsledkem budou nové evropské směrnice, které musí členské země do dvou let začlenit do svých zákonů, u nás do nového zákona o odpadech.

 

Návrh zákona o odpadech, který měl ministr Richard Brabec předložit podle programového prohlášení vlády do poloviny loňského roku, však bude teprve znovu projednáván Legislativní radou vlády 26. ledna. Šance, že jej schválí tato Sněmovna ještě před říjnovými volbami, jsou však minimální. Návrh zákona však místo aby “omezil skládkování a zvýšil recyklaci na úroveň úspěšných evropských zemí” [3], tak jen přesouvá odpady ze skládek do spaloven.

 

Balíček k oběhovému hospodářství projednávaný nyní evropskými poslanci se stane základem zcela nového zákona o odpadech, který bude muset vláda vzešlá z podzimních voleb schválit patrně do roku 2020.

 

Česká republika třídí a recykluje pouze 36 % komunálních odpadů [4], zatímco průměr v EU je 44 % [5] a úspěšné státy recyklují kolem 60 % [5]. Nyní diskutovaný plán Evropské komise navrhuje zvýšit recyklaci v EU na 60 % v roce 2025 a na 65 % do 2030 [6], přičemž europoslanci navrhují ještě víc – v 2030 až 70%.

 

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Dnes recyklujeme jen třetinu komunálních odpadů a recyklaci zvyšujeme jen pomalu, kdežto za osm let budeme muset recyklovat podle nových evropských pravidel dvě třetiny. Bohužel odpadový zákon, který připravuje ministr Richard Brabec, odpady místo k recyklaci přesouvá do drahých spaloven. Ministr by měl přestat riskovat a začít konečně s recyklační politikou. Spalovny recyklaci nezvyšují.”

 

Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

 

[1] Živý přenos jednání lze sledovat v úterý mezi 9:00 a 11:00 hod. zde: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170124-0900-COMMITTEE-ENVI


[2] 867 tisíc nových pracovních míst přinese zvýšení recyklace komunálních odpadů na 70 %, zvýšení podílu opravovaných výrobků a opakovaně používaných výrobků podle této studie EEB: http://makeresourcescount.eu/wp-content/uploads/2014/11/FINAL_Advancing-.... Dopadová studie Evropské komise předpokládá kolem 530 tisíc nových pracovních míst, přičemž přes 10 000 v ČR: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_005...

 

[3] Programové prohlášení vlády: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/

 

[4] MŽP uvádí ve Zprávě o životním prostředí v ČR 2015, že jsme v roce 2015 recyklovali 36 % komunálních odpadů

 

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf

 

[6]  Viz http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

 

Šítky aktuality: