Zlínský kraj neplánuje zvýšit recyklaci. Peníze z evropských fondů proto nezíská

Připomínky nutno podat do pondělí 14. prosince<--break->.

Do pondělí 14. prosince může veřejnost připomínkovat návrh Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje [1]. Koncepce popisující, jak se bude v kraji dalších deset let nakládat s odpady, však neplánuje zvýšit nízkou míru recyklace. Je proto v rozporu s cíli Evropské komise recyklovat za patnáct let v Unii většinu komunálních odpadů. Nesouhlas s pochybným plánem může veřejnost vyjádřit také přes internetovou stránku www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat 

Zlínský kraj recykluje pouze 21 % svých komunálních odpadů [2], zatímco ČR v průměru 30 % [3] a EU 43 % [4]. Minulý týden představila Evropská komise svůj plán na zvýšení recyklace v Unii na 60 % do roku 2025 a na 65 % do roku 2030 [5]. Zlínský krajský odpadový plán však vůbec se zvýšením recyklace všech komunálních odpadů nepočítá. Stanovil si pouze cíl recyklovat do roku 2020 polovinu papíru, plastů, skla a kovů obsažených v komunálním odpadu. Podle předloženého Plánu však již v roce 2013 kraj recykloval 61,6 % z těchto čtyř druhů odpadů [6]. Ekologická organizace proto za nízké cíle recyklace Zlínský kraj kritizuje.

Hnutí DUHA vyzývá veřejnost, aby se zapojila do připomínkování odpadového plánu Zlínského kraje v rámci právě probíhajícího procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. Díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů mohlo Hnutí DUHA usnadnit veřejnosti připomínkování krajských plánů přes internetovou stránku www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat. Zde mohou domácnosti snadno požadovat zlepšení recyklačních služeb a dosažení úrovně recyklace jako ve vyspělých evropských státech. Zároveň mohou odmítnout, aby hlavním cílem plánu bylo odpady pálit, ale naopak aby kraj vyvíjel maximální snahu o snižování produkce odpadů. Možnost takto připomínkovat návrh plánu Zlínského kraje je pouze do pondělí 14. prosince..

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl: 

„Zlínský kraj recykluje pouze pětinu komunálních odpadů, ještě méně než ČR jako celek. Přitom naše země v recyklaci zaostává za evropským průměrem a hluboce kulhá pozadu za nejlepšími zeměmi. Evropská komise požaduje, aby celá EU již za patnáct let recyklovala většinu svých komunálních odpadů. Zlínský kraj svou zcela podprůměrnou recyklaci zvýšit neplánuje. Plán proto mohou krajští úředníci rovnou hodit do tříděného sběru. Evropská komise totiž už oznámila, že projekty krajů plánujících nízkou recyklaci z evropských fondů prostě nepodpoří.“

Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP224K
[2] Viz tabulka 14 na straně 41. Míra recyklace = míra materiálového využití (13,8 %) plus míra kompostování (6,9 %)
[3] Viz tabulka 1 zde http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612
[4] viz data Eurostatu
[5] http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
[6] Informace z tabulek 36, 38, 40 a 42 POH Zlínského kraje říkají, že papíru, plastů, skla a kovů z komunálních odpadů se v roce 2013 materiálově využívalo 61,6 %.

Poznámky:
[1] Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP217K
[2] Strana 124, záměry: MBÚ na skládce Vysoká a MBÚ/MBS Stříbro mají společně plánovanou kapacitu 60 000 + 15 000 = 75 000 tun/rok. Pokud by Plzeňský kraj produkoval 150 kg SKO/os a rok, pak vytvoří množství 86 000 tun odpadů.
[3] Str. 51, tab. 15
[4] http://www.euractiv.com/sections/sustainable-dev/new-circular-economy-package-less-ambitious-axed-predecessor-319869 
[5] http://www.zerowasteeurope.eu/2014/09/ljubljana-first-eu-capital-to-adopt-a-zero-waste-strategy/

 


 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Šítky aktuality: