Změna klimatu loni zasáhla ČR opět o něco více a snižování emisí se zaseklo, říká vládní zpráva

Vládní PR o klimatu je v rozporu s oficiální zprávou

pondělí 2. prosince 2019

Minulý rok byla průměrná teplota v ČR již o 1,7 stupně vyšší, než byl průměr v letech 1981-2010. Léto bylo loni nejteplejší od roku 1961 a sucho bylo extrémní - tak popisuje tuzemské dopady změny klimatu Zpráva o životním prostředí v ČR 2018, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí pro vládu [1]. Zpráva dále uvádí, že posledních pět let neklesají tuzemské emise skleníkových plynů a stejně tak stagnuje výroba elektřiny z čistých domácích obnovitelných zdrojů.

Premiér Andrej Babiš však chce dnes na globálním klimatickém summitu v Madridu mluvit o tom, že Česko dělá pro ochranu klimatu vše, co může - alespoň dle páteční tiskové konference [2]. Oficiální vládní zpráva však jasně prokazuje, že to tak není.

Faktem je, že emise skleníkových plynů v ČR oproti roku 2000 skutečně poklesly o 13 procent. Avšak posledních 5 let to již neplatí, celkové emise neklesaly (pokles od roku 2000 se odehrál předtím) [3]. Alarmující je také, že od roku 2000 vzrostly emise z odpadů o 47 % (hlavně v důsledku hromadění bioodpadu na skládkách) a v sektoru dopravy dokonce o 54 % [4]. Hnutí DUHA navíc upozorňuje, že pokles emisí o 13 % za téměř dvacet let není absolutně dostačující k tomu, aby ČR adekvátně přispěla ke globálnímu snížení emisí nutnému k zastavení růstu teploty na relativně bezpečné úrovni.

Premiér Babiš porovnává emise jednotlivých států, ale vynechává stěžejní pohled - množství emisí na obyvatele. V ČR je to 11 tun CO2 na hlavu a rok, přitom průměr v EU je jen necelých 7 tun, Čína má 7,5 tun, Německo 9 tun a Francie 5 tun [5].

Česko nesnižuje emise skleníkových plynů také proto, že nerozvíjí obnovitelné zdroje energie. Zpráva o životním prostředí uvádí, že množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů - které by mohly nahrazovat fosilní paliva a snižovat tak emise - už šestým rokem stagnovalo. A ministr průmyslu Karel Havlíček se snaží rozvoj co nejvíce omezit i do budoucna. Hnutí DUHA kritizuje spolu s městy a obcemi tyto příliš nízké cíle pro rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů [6]. Ekologická organizace zároveň prosazuje odstavování zastaralých uhelných elektráren [7] či zákaz skládkování biologicky rozložitelného odpadu (a naopak jeho využití pro produkci kompostu či energie v bioplynových stanicích) [8].

Podrobnou analýzu tvrzení premiéra Babiše o ochraně klimatu dnes zveřejní Klimatická koalice nevládních organizací, kde je Hnutí DUHA členem.   

 

Jiří Koželouh. vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA, řekl:

“Premiér Babiš může dnes před světovými i evropskými státníky předstírat, že dělá vše pro ochranu klimatu, ale statistiky z vládní zprávy o životním prostředí hovoří jasně. Ačkoliv naši zemi a naše občany čím dál dramatičtěji zasahuje změna klimatu, snižování emisí skleníkových plynů se zaseklo stejně jako rozvoj výroby čisté domácí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pan premiér by si měl vážně promluvit se svým ministrem průmyslu, aby přestal potlačovat rozvoj moderní energetiky navrhováním absurdně nízkých cílů a dalších překážek, a přestal také pomáhat uhelným elektrárnám.”

 

Kontakty:

Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

 

Poznámky pro editorky a editory:

[1] Hnutí DUHA má zprávu k dispozici a na vyžádání zašle. Verze před meziresortním připomínkovým řízením (kde došlo k malým změnám, nikoliv však v údajích uvedených v této tiskové zprávě) byla zveřejněna Hospodářskou komorou ČR: https://www.komora.cz/files/uploads/2019/09/ma_ALBSBGAJ8984.pdf 

[2] https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/boj-s-klimatickou-zmenou-...

[3] Data ČHMÚ reportovaná sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC): http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_ta_cz.html (porovnáváme data ve čtvrtém řádku od spoda “Total CO2 equivalent emissions without land use, land-use change and forestry“). Srovnání roku 1990 a současnosti, které akcentuje premiér Babiš (snížení emisí o 35 %) není relevantní, událo se zejména vlivem krachu totálně neefektivních průmyslových podniků po roce 1989. 

[4] Část 5 a část 1.A.3 v tabulce ČHMÚ: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_ta_cz.html   

[5] https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2andGHG1970-2016&dst=CO2pc

[6] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/bez-rozvoje-obnovitelnych-zdroju-je-moz...

[7] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/prelomova-studie-po-odstaveni-ceskych-u...

[8] https://www.historickavolba.cz/