Zpráva o životním prostředí: vzrostlo množství odpadu. Na skládkách ho skončilo loni už 2,7 milionů tun

V pondělí projedná vláda nový odpadový zákon

Vláda má v pondělí 9. prosince projednat Zprávu o životním prostředí za rok 2018 [1] a znovu také zákony o odpadech a obalech. Zpráva o životním prostředí konstatuje, že vláda v řešení odpadové problematiky selhává. V roce 2018 vzrostlo množství komunálních odpadů o 1,6 % na 5,8 milionů tun, z toho 46 % (2,7 milionů tun) skončilo na skládkách. Materiálově bylo využito 38,6 % [2]. Podle Zprávy vyprodukujeme 544,1 kg na obyvatele a patříme tedy v EU mezi nejhorší země [3]. Roste i celkové množství obalů, které ve stále větším množství končí kvůli děravé legislativě na skládkách.

Návrh nového zákona o odpadech, který by měla vláda v pondělí schválit zároveň se zprávou, však přesto odsouvá současný zákaz skládkování odpadů z roku 2024 na rok 2030. Proto Hnutí DUHA prosazuje, aby byl zákaz zachován pro biologicky rozložitelné a recyklovatelné odpady v původním termínu: od roku 2024. Hnutí DUHA naopak vítá, že nový zákon navrhuje zvýšit poplatek za skládkování odpadů doplněný motivační slevou pro obce s výborným tříděním odpadů.

Od roku 2000 také vzrostly emise skleníkových plynů z odpadů o 47 % (hlavně v důsledku hromadění bioodpadu na skládkách). Přitom minimálně milion tun skládkovaného odpadu je už dnes snadno kompostovatelný a recyklovatelný a na skládkách vůbec končit nemusí. Ostatně to po vládě požadují už dvacet let i evropské směrnice [4].

Na skládkách by podle návrhu ministra Brabce mělo skončit zbytečně navíc asi 10 milionů tun odpadů, ze kterých nekontrolovaně unikne do ovzduší metan odpovídající asi 10 milionům tun CO2 ekvivalentu - tedy víc, než veškerá letecká doprava z celé ČR za dané období [5].

Zpráva o životním prostředí za rok 2018 konstatuje:
• Množství komunálních odpadů se mezi roky 2009 a 2018 zvýšilo o 8,6 %. V absolutních číslech se produkce zvýšila o 457 tisíc tun, respektive o 36,6 kg na osobu a rok. [6].
• Množství obalů narostlo mezi roky 2009 a 2018 o 45 % z 0,9 milionu tun na 1,3 milionu tun [2].
• I přes zvyšující se recyklaci obalů roste množství obalů na skládkách. V roce 2009 skončilo na skládkách cca 200 tisíc tun nevyužitých obalů, ale v roce 2019 již dokonce 338 tisíc tun. Zpráva však chválí obalový průmysl za údajné plnění cílů legislativy a zvyšování míry recyklace: “Podíl recyklovaných odpadů z obalů z celkového množství vzniklých obalových odpadů v období 2009–2018 narostl, a to na 69,6 %, a s rezervou tak splňuje legislativní cíl pro daný rok (65 %).” [7]
• Na skládkách v roce 2018 skončilo 46 % komunálního odpadu, tedy 2 658,3 tisíc tun. [2]  

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA řekl:
“Vytváříme více komunálních odpadů než průměrní Evropané a produkce stále stoupá. Recyklace obalů roste, ale protože spotřeba obalů stoupá, končí jich stále více na skládkách. Celkově na nich skončí 2,7 mil tun odpadů ročně. Třetina je kompostovatelná a na skládkách by už dávno neměly mířit. Zpráva o životním prostředí jasně ukazuje, že nový odpadový zákon není dostatečný.  

Je správné, že ministr životního prostředí navrhuje zvýšit skládkovací poplatek a výborně třídícím obcím poskytnout motivační slevu. Naopak prodloužení skládkování neupravených odpadů až do roku 2030 problém se skládkami zase o něco zvětší a zvýší i emise skleníkových plynů. ”

Kontakty:
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Aleš Miklík, média a komunikace Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Zpráva o životním prostředí za rok 2018,
[2] strana 268 Zprávy o životním prostředí za rok 2018
[3] Množství komunálních odpadů se za posledních devět let zvýšilo o 8,6 %, tedy v absolutních číslech o 457 tisíc tun, respektive o 36,6 kg na osobu a rok. Viz strana 272 Zprávy o životním prostředí za rok 2018
[4] Směrnice Rady 1999/31/ES, o skládkách požaduje v článku 6a), aby “odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě.” a v článku 5, aby do roku 2020 bylo v ČR “množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) ukládaných na skládku sníženo na 35 % (hmotnostních) z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995”. V roce 2017 jsme však skládkovali více než 62 %, viz [5]
[5] https://bit.ly/2DPzfc7
[6] strana 267 Zprávy o životním prostředí za rok 2018
[7] strana 274 Zprávy o životním prostředí za rok 2018