Aktuálně

Autor: TSD, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1655663

Českým lesům hrozí možnost pěstování monokultur nepůvodní douglasky tisolisté

Ministerstvo životního prostředí souhlasí se zrušením legislativních omezení při její výsadbě

Uhelná komise bude zkoumat konec uhlí i v roce 2030. Takový termín odpovídá doporučení vědců

Uhelná komise - jejíž třetí zasedání právě skončilo - dostane od své pracovní skupiny číslo 1 scénáře ukončení těžby a spalování uhlí v ČR k vybraným časovým horizontům: 2030, 2035, 2040, 2045 a 2050. Scénáře propočtou, jak by se konec uhlí projevil na zásobování elektřinou a teplem, stabilitě elektrické sítě či emisích skleníkových plynů a znečištění. Mají být hotové do konce tohoto roku.

Z jakých scénářů konce uhlí se bude vybírat? Uhelná komise rozhodne v pondělí

V pracovních skupinách jednají špičky uhelného byznysu se zástupci ekologických organizací

Správa CHKO Šumava povolila Lesům ČR kácení na většině území NPR Boubínský prales

Rezervace by však měla být maximálně ponechána divoké přírodě

Ministerstvo zrušilo výjimku pro elektrárnu Chvaletice

O vypouštění rtuti a oxidů dusíku do ovzduší se bude rozhodovat znovu

Lesy ČR chtějí plošně kácet v NPR Boubínský prales

Cenné porosty s pralesovitými zbytky mají však být chráněny jako divoká příroda

Stránky