Prezidentské volby – otázka č. 1

České domácnosti i podniky platí vysoké účty za energii, protože globální ceny ropy, plynu i uhlí rychle rostou.

Měl by stát nastartovat programy zaměřené například na zateplování budov, modernizaci železnice nebo rozvoj elektromobilů, na budování obecních výtopen na biomasu či pasivních domů?

Jiří Dienstbier

Stát by měl koordinovat velké projekty, které mohou mít velký pozitivní vliv na životní prostředí. Vladimír Špidla razí nejen v sociální demokracii snahu o rozsáhlý program obnovy přirozeného koloběhu vody v krajině. Je to podle něj nejen přínos pro ekologii, ale v neposlední řadě i pro zaměstnanost. Již v minulosti stát poskytoval finanční příspěvky na zateplování budov. Jsem pro takové programy ve veřejném zájmu, protože výsledkem je úspora energie.

Jan Fischer

Takové programy již běží, teď se například chystá druhá vlna programu Zelené úsporám. Myslím si, že mají smysl, je třeba podpořit jak alternativní zdroje energie, tak zároveň motivovat obyvatele k její úspoře. Samozřejmě vždy s rozmyslem a po zralé úvaze.

Táňa Fischerová

Stát by měl do všech svých politik, bez ohledu na to, který resort je realizuje, integrovat programy, postupy a technologie, které povedou ke snižování spotřeby energií. Nejen v domácnostech, ale i v průmyslu a zemědělství.

Vladimír Franz

Určitě ano.

Zuzana Roithová

Stát musí podstatně lépe a jednoznačně podporovat investice do inovací technologií a výrobních procesů, které vedou k úspoře energií. Tato podpora musí být promyšlená a odborně podložená (měla by vycházet z dlouhodobé a střednědobé energetické koncepce státu), aby nedošlo ke špatným rozhodnutím, jako byla např. chybně nastavená pravidla pro fotovoltaiku.

Karel Schwarzenberg

Ano, tento přístup nám umožní snížit energetickou náročnost, která je v Česku – v porovnání s vyspělým světem – stále vysoká.

Přemysl Sobotka

České domácnosti i podniky platí vysoké účty za energii zejména proto, že pod vějičkou ekologie byla prosazena absurdně vysoká podpora pro obnovitelné zdroje. Zejména se to týká elektřiny ze solárních elektráren, kdy každý z nás ročně platí na daních 1 000 korun jako příspěvek na podnikání několika lidí, kteří se ohánějí ekologickými ideály; další peníze pak platíme za vysokou cenu elektřiny. Tento problém se netýká jenom České republiky, ale s podobnými problémy se musí potýkat i další země Evropy, kupříkladu Španělsko. Legitimní podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů je tím zásadním způsobem negativně poznamenané.

Česká republika má stále velký potenciál zejména v oblasti úspor energií. Pokud se už stát rozhodne poskytovat dotace, měl by je směřovat na co nejširší skupinu příjemců, v tomto případě na koncové uživatele a ne na vybranou hrstku výrobců. V tomto směru je ukázkou dobrého prorůstového opatření, které navíc významně pomůže stavebnictví, program Nová zelená úsporám. Zároveň jsem přesvědčený o tom, že stát, jako jeden z významných odběratelů energií, by se měl více inspirovat u soukromých firem či sdružení a častěji využívat kontrakty typu EPC, kdy se investice do šetrnějšího zacházení s energiemi zaplatí jen z peněz, které se díky lepším technologiím podaří ušetřit oproti původním nákladům na energie.

Miloš Zeman

Nemám nic, proti žádnému z těchto programů, ale jsem zásadním odpůrcem toho, aby stát přispíval, ať už na solární či větrné elektrárny.