Prezidentské volby – otázka č. 2

Součástí naší krajiny jsou člověkem vytvořené louky a rybníky, městské parky nebo venkovská stromořadí, ale také divoké pralesy nebo nespoutané řeky – především v národních parcích.

Budete jako prezident/ka podporovat, aby stát vyčlenil několik vhodných míst, jež by byla ponechána pouze koloběhu divoké přírody a turistům?

Jiří Dienstbier

V současné době mne trápí, jak různí developeři zastavují poslední volné plochy ve městech. Často jde o parky sloužící lidem všeho věku ke hře nebo relaxaci. Pokud jde o divokou přírodu, vím, že existují různé zóny národních parků, kde by toto mělo fungovat. Pokud je ale nějaký jiný systém značení nebo ostrahy takových zón, tak se nebudu bránit konzultaci k tomuto tématu třeba i s organizacemi sdruženými v Zeleném kruhu.

Jan Fischer

Přírodu je třeba chránit a zachovat ji tak i pro další generace. Nevím, jestli bych byl přímo pro nové vyčleňování bezzásahových zón, určitě bych ale podpořil zachování jejich současného rozsahu.

Táňa Fischerová

Budu vždy podporovat zachování co největší přírodní rozmanitosti, ať již v podobě kulturní krajiny nebo skutečných národních parků, žijících bez zásahu lidské ruky.

Vladimír Franz

Pokud budou stanovena jasná pravidla, ano.

Zuzana Roithová

Myšlenka vyčlenit části české přírody a ponechat je „svému osudu“ má svou logiku. Ráda ji podpořím za předpokladu, že vybraná území budou bezkonfliktně přijata veřejností a nebude hrozit střet s rušivými vlivy v budoucnosti.

Karel Schwarzenberg

To jsou dvě rozdílné kategorie, divoká příroda a turisté. Pokud myslíte jednotlivě, pak ano.

Přemysl Sobotka

Jsem sportovec a navíc sám žiju v Liberci, takže to mám k přírodě, zejména k horám, velmi blízko. Horská turistika a zimní sporty jsou moje vášeň.

Přesně jak píšete – člověk do krajiny České republiky už výrazně zasáhl na celém našem území. To je daný fakt, který můžeme jen akceptovat. Proto při vyčleňování vhodných míst, jež by byla ponechána pouze koloběhu divoké přírody a turistům, musíme vždy pamatovat na historii místa a uvědomit si, že to co my dnes vnímáme jako volnou přírodu, může být ve skutečnosti pozůstatkem hospodářského lesa, který tu vznikl v době, kdy ještě nikdo z nás nebyl na světě. Podle toho se musíme k takovému území chovat, pokud mu chceme napomáhat, aby se sem vrátily původní porosty. Aby vzniklo takové území, ve kterém uchováme přírodní bohatství a zajistíme místo pro člověka a jeho aktivity.

Miloš Zeman

Zcela určitě ne, protože zelení fanatici, kteří téměř zničili Národní park Šumava, jsou dostatečně odstrašujícím příkladem.