Prezidentské volby – otázka č. 4

Česká republika vypouští do ovzduší několikrát více exhalací skleníkových plynů na hlavu než rozvojové země. Ale globální změny podnebí – sucha, povodně a neúroda – by nejvíce postihla chudé lidi v Africe či Asii.

Jak především by měla Česká republika přispět ke zmírnění škod, které změny podnebí způsobí v rozvojových státech?

Jiří Dienstbier

Česká republika musí podporovat aplikaci technických vylepšení přispívajících ke zmenšení znečištění a spotřeby energie; měla by podporovat ekologickou gramotnost obyvatelstva; účastnit se na mezinárodních misích pomáhajících rozvojovým zemím v boji se zmírněním škod. A aktivně se jako členská země Evropské unie účastnit mezinárodních fór, jakým byl nedávný summit v Dauhá. Pokud jde o konkrétní kroky, opět bych využil konzultace třeba s Českem proti chudobě.

Jan Fischer

Země přispívající ke znečištění by se samozřejmě měly zajímat o to, jaké důsledky jejich počínání má, a to globálně. Všiml jsem si, že v poslední době podniky v České republice začínají přistupovat k finančně náročným projektům, které vedou k omezování emisí a ke zlepšování kvality ovzduší. To je určitě správná cesta a významné znečišťovatele by k tomu měl motivovat i stát. Podpořím vznik vědeckými poznatky podepřené strategie, která bude definovat efektivní postup v této věci.

Táňa Fischerová

Česká republika by zejména měla důsledně snižovat svůj příspěvek ke znečišťování ovzduší. Ale také musí přijmout svůj díl odpovědnosti za změny, které postihují nejchudší regiony světa a nabízet větší a účinnější rozvojovou pomoc – která nebude sledovat něčí podnikatelské zájmy, ale především zájmy obyvatel postižených regionů.

Vladimír Franz

To je dotaz pro experta, kterým já nejsem.

Zuzana Roithová

Česká republika nebo naše státní instituce jsou členy řady mezinárodních organizací, které danou problematiku řeší. Naše role v těchto organizacích je přímo úměrná postavení naší republiky na mezinárodní scéně. Z minulosti víme, že dohoda na mezinárodní scéně je složitá a ještě složitější je její naplnění (viz. Kjótský protokol). Přesto se musíme pokusit udělat maximum a nezpochyňovat naši povinnost zanechat příštím generacím zemi alespoň ve stejnémm stavu jako je dnes, či spíše v lepším.

Karel Schwarzenberg

Jednak tím, že budeme znečišťovat životní prostředí čím dál tím méně, a potom můžeme předávat naše zkušenosti, které jsme v posledních letech v této oblasti nabyli. 

Přemysl Sobotka

Česká republika se aktivně zúčastní rozvojových programů v ekonomicky slabých zemích světa. Jen vloni prostřednictvím České rozvojové agentury Česká republika uskutečnila projekty za bezmála půl miliardy korun. A to tedy i v době, kdy musíme významně šetřit. Můžeme a umíme pomáhat tam, kde to má smysl, a kde výsledky zůstanou a pomohou transformovat celou oblast k tomu, aby si v budoucnosti pomohla už sama.

Miloš Zeman

Byla mi sympatická idea Johna Kennedyho s vysíláním mírových sborů do rozvojových zemí. Řídím se čínským příslovím: Chceš-li někomu pomoci na jeden den, daruj mu rybu, chceš-li mu pomoci na celý život, nauč ho lovit ryby.