Prezidentské volby – otázka č. 5

Recyklace odpadků šetří místo na skládkách a hlavně: snižuje naši závislost na těžbě i dovozu surovin.

Můžete nám prosím říci, které druhy odpadu u Vás doma třídíte?

Jiří Dienstbier

Papír, sklo, plast, směsný odpad, na chalupě pak máme kompost.

Jan Fischer

Třídíme nejen u nás doma, ale i v mé kanceláři na pražském Žižkově. Považuji to za přirozené. Třídíme plasty, papír, sklo, kov.

Táňa Fischerová

Třídím tyto druhy odpadu: sklo, papír, plasty a pokud výjimečně nakoupím něco v obalu typu tetra-pack, tak i ten. Pro bio odpad není v místě mého bydliště zatím vytvořena možnost separovaného sběru. Jiné druhy odpadu v domácnosti nemám.

Vladimír Franz

Sklo, papír, plasty.

Zuzana Roithová

Třídím plast, sklo, papír, kartony a na kompost nosím biologický odpad.

Karel Schwarzenberg

Já už odpadu mnoho nemám, třídím papír a plasty. Ale je toho poměrně málo, hlavně kelímky od jogurtů a krabice od mléka.

Přemysl Sobotka

Doma třídíme plasty a papír. Na chalupě kompostuju, pokud mi zrovna po nocích zahradu nerozrývá jezevec. V Liberci navíc funguje spalovna komunálního odpadu, takže i nevytříděný odpad nekončí zbytečně na skládkách a mění se na teplo a elektřinu pro region.

V tomto ohledu si myslím, že by se i další česká města a oblasti měly inspirovat Vídní a jejím modelem využívání spaloven. Kromě toho se ekologicky chováme i v Senátu. Tedy alespoň tam, kde to protokol diplomatických akcí umožňuje – pracovní texty se tisknou po obou stranách, topí se jenom tam, kde je to v danou chvíli potřeba a podobně. Toto je krásný příklad, kdy ekologické chování dává ekonomický smysl, což je podle mého názoru ta nejspolehlivější cesta, jak podnítit chování šetrné k přírodě.

Pokud bych tuto otázku mohl vztáhnout na celou Českou republiku, pak dodávám, že recyklace a účinné využívání zdrojů má i velký význam z pohledu energetické a surovinové bezpečnosti naší země a ostatně i celé Evropy, jejíž hospodářství je závislé na dodávkách energetických surovin z nestabilních oblastí.

Miloš Zeman

Můj odpad je natolik malý, že třídím pouze vratné a nevratné lahve (sklo/plast). Moje rodina v Praze odpad již dlouhodobě třídí.