Prezidentské volby – Táňa Fischerová

Měl by stát nastartovat programy zaměřené například na zateplování budov, modernizaci železnice nebo rozvoj elektromobilů, na budování obecních výtopen na biomasu či pasivních domů?

Stát by měl do všech svých politik, bez ohledu na to, který resort je realizuje, integrovat programy, postupy a technologie, které povedou ke snižování spotřeby energií. Nejen v domácnostech, ale i v průmyslu a zemědělství.

Budete jako prezident/ka podporovat, aby stát vyčlenil několik vhodných míst, jež by byla ponechána pouze koloběhu divoké přírody a turistům?

Budu vždy podporovat zachování co největší přírodní rozmanitosti, ať již v podobě kulturní krajiny nebo skutečných národních parků, žijících bez zásahu lidské ruky.

Jak budete jako prezident/ka podporovat uchování občanských práv v zákonech?

Budu vždy podporovat a hájit nejen uchování současných možností účasti veřejnosti ve správních řízeních, ale i jejich rozšíření, jak o možnosti, které byly v minulých letech zúženy, tak i o možnosti, které ještě nebyly využity (např. v ochraně historického dědictví).

Jak především by měla Česká republika přispět ke zmírnění škod, které změny podnebí způsobí v rozvojových státech?

Česká republika by zejména měla důsledně snižovat svůj příspěvek ke znečišťování ovzduší. Ale také musí přijmout svůj díl odpovědnosti za změny, které postihují nejchudší regiony světa a nabízet větší a účinnější rozvojovou pomoc – která nebude sledovat něčí podnikatelské zájmy, ale především zájmy obyvatel postižených regionů.

Můžete nám prosím říci, které druhy odpadu u Vás doma třídíte?

Třídím tyto druhy odpadu: sklo, papír, plasty a pokud výjimečně nakoupím něco v obalu typu tetra-pack, tak i ten. Pro bio odpad není v místě mého bydliště zatím vytvořena možnost separovaného sběru. Jiné druhy odpadu v domácnosti nemám.