Prezidentské volby – Zuzana Roithová

Měl by stát nastartovat programy zaměřené například na zateplování budov, modernizaci železnice nebo rozvoj elektromobilů, na budování obecních výtopen na biomasu či pasivních domů?

Stát musí podstatně lépe a jednoznačně podporovat investice do inovací technologií a výrobních procesů, které vedou k úspoře energií. Tato podpora musí být promyšlená a odborně podložená (měla by vycházet z dlouhodobé a střednědobé energetické koncepce státu), aby nedošlo ke špatným rozhodnutím, jako byla např. chybně nastavená pravidla pro fotovoltaiku.

Budete jako prezident/ka podporovat, aby stát vyčlenil několik vhodných míst, jež by byla ponechána pouze koloběhu divoké přírody a turistům?

Myšlenka vyčlenit části české přírody a ponechat je „svému osudu“ má svou logiku. Ráda ji podpořím za předpokladu, že vybraná území budou bezkonfliktně přijata veřejností a nebude hrozit střet s rušivými vlivy v budoucnosti.

Jak budete jako prezident/ka podporovat uchování občanských práv v zákonech?

Občanská společnost je důležitým stavebním kamenem naší demokracie. Proto jednoznačně podporuji občanskou iniciativu při rozhodování o veřejných věcech. Jsem pro zachování současného stavu definovaného v zákoně o ochraně přírody a krajiny (114/92, §70), kdy se občanská sdružení, jež mají jako poslání ochranu přírody, mohou stát účastníky správního řízení.

Jak především by měla Česká republika přispět ke zmírnění škod, které změny podnebí způsobí v rozvojových státech?

Česká republika nebo naše státní instituce jsou členy řady mezinárodních organizací, které danou problematiku řeší. Naše role v těchto organizacích je přímo úměrná postavení naší republiky na mezinárodní scéně. Z minulosti víme, že dohoda na mezinárodní scéně je složitá a ještě složitější je její naplnění (viz. Kjótský protokol). Přesto se musíme pokusit udělat maximum a nezpochyňovat naši povinnost zanechat příštím generacím zemi alespoň ve stejnémm stavu jako je dnes, či spíše v lepším.

Můžete nám prosím říci, které druhy odpadu u Vás doma třídíte?

Třídím plast, sklo, papír, kartony a na kompost nosím biologický odpad.