Publikace

Skládky a spalovny odpadů

20 / 12 / 9

Vratné lahve a zákon o obalech

20 / 12 / 9

Návrh novely zákona o odpadech: připomínky Hnutí DUHA

V červnu 2003 vláda schválila Plán odpadového hospodářství ČR. Hnutí DUHA tehdy přivítalo, že stanovil rámcové cíle postupného zvyšování materiálového využití komunálního odpadu: má krok po kroku stoupnout až na 50 %.

Stránky