Borové monokultury

Výsadba monokultur borovice lesní likviduje přírodě blízké listnaté a smíšené lesy a mění je v umělé nevzhledné plantáže. Současně dochází k vymírání mnoha druhů živočichů a rostlin a k poškozování lesní půdy. Nepřirozené monokultury jsou náchylnější k požárům a jiným kalamitám. A navíc, procházka v takovém lese není zrovna pastvou pro oči. Proto musíme monokultury borovic převést zpět na smíšené lesy a přestat s kácením posledních zbytků cenných dubových lesů.

Datum vydání publikace: 
15. 12. 1973