Ekonomická analýza přírodě blízkého obhospodařování lesů

Poněkud širším výkladem chce publikace prokázat, že přírodě blízké hospodaření v lesích je také nutné učinit základem trvalé udržitelnosti lesa a jeho správy.

Datum vydání publikace: 
15. 12. 1973