Publikace

Skládky a spalovny odpadů

20 / 12 / 9

Ekologická daňová reforma: impuls pro modernizaci ekonomiky

Ekologická daňová reforma patří mezi klíčová eko­nomická opatření, která politické špičky mohou pod­niknout, aby pomohly v české ekonomice rozhýbat inovace a nastartovat investice do moderních, vy­soce efektivních technologií.

Strukturální fondy EU

57 / 12 / 9

Stránky