Společně zastavme klimatickou katastrofu

 

 

 

 

Warszawa 18.12.2018

Společně zastavme klimatickou katastrofu

 

Nevládní organizace z Polska, České republiky a Maďarska vyzývají občany, aby podporovali aktivity zaměřené na ochranu klimatu a transformaci energetiky a ekonomiky v zemích Visegrádské skupiny

 

Dopad klimatických změn na země Visegrádské skupiny není vzdálená budoucnost, ale současnost. Jsme svědky jevů, které již teď zhoršují kvalitu života obyvatel regionu, přinášejí ztráty hospodářství a vytvářejí překážky pro další sociální a hospodářský rozvoj. Klimatické změny jsou rostoucí hrozbou pro ekosystémy a extrémní povětrnostní jevy ohrožují naši bezpečnost a život.

Zvláštní zpráva IPCC zdůrazňuje, že musíme okamžitě podniknout kroky k zastavení klimatické katastrofy a zastavit globální oteplování při teplotě 1,5 ° C. Máme jen 10-12 let, abychom radikálně snížili emise skleníkových plynů, a do roku 2050 musíme zajistit, aby se hospodářství a národy Evropy a světa vyvíjely neutrálním způsobem, co se týká emisí oxidu uhličitého. Realizace těchto cílů je jediným způsobem, jak zajistit bezpečnost pro nás, naše děti a vnoučata.

 

Stejně jako předchozí klimatické konference nedávno ukončený mezinárodní summit o klimatu COP24 v Katovicích nepřinesl průlom. Je to poslední chvíle nejen pro politiky, ale pro všechny občany, aby podnikli radikální kroky, protože všichni se vyrovnávají s podobnými klimatickými problémy a my všichni dýcháme stejný vzduch. Jako nevládní organizace ze zemí Visegrádské skupiny vyzýváme všechny občany, zejména média a sektor vzdělávání, aby od politiků (např. při volbách do Evropského parlamentu v roce 2019) požadovali a prověřili realizaci následujících kroků:

 

·      

Postupné, ale také rozhodné stažení uhlí z energetiky do roku 2030. Zavedení rozvojových programů, které zajistí, že v roce 2050 bude hospodářství v našem regionu bez emisí skleníkových plynů,

·      

podpora úsilí Evropské unie o zavedení ambicióznějších cílů pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, dosažení podílu 40 až 50% na výrobě elektřiny v roce 2030,

·      

zvyšování podpory pro aktivity občanské společnosti a místních komunit v rámci realizace cílů klimatické politiky.

 

Kromě toho musí každý občan rozšířit své znalosti o klimatických otázkách a vzdělávat druhé. Každý z nás musí individuálně snižovat svou uhlíkovou stopu a vliv na klima díky chování, jako je použití veřejné dopravy, nemaření zdrojů, omezení spotřeby masa, nákupu místních produktů atd. Existuje již mnoho alternativ pro energii vyráběnou z fosilních paliv, a to i v zemích Visegrádské skupiny. To jsou mj.

 

1) Dobrá praxe - Polsko

Zásadní modernizace (dobrá tepelná izolace, výměna oken za spořící energii, izolace stropu a jiné) školního komplexu v místě Końskie. Zavedení technologie externí filtrace vzduchu a rekuperace se zpětným získáním tepla, instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických panelů na střeše školy zajistila žákům výrazné zlepšení kvality vzduchu a přispělo ke snížení emisí skleníkových plynů. Filtry zachycují více než 90 procent prachu obsahujícího částice PM10 a PM2,5.

Emise CO2 se snížily přibližně na desetinu, což přispělo k podobným úsporám při vytápění. Investice v celkové hodnotě 825 PLN / m2 přinesly návratnost investice za 7 let. https://audycje.tokfm.pl/podcast/Co-robic-zeby-smog-nie-trul-dzieci-w-szkole/62008

 

2) Dobrá praxe – Česká republika

Kněžice - vesnice ve Středních Čechách je energeticky soběstačná díky realizaci komplexního projektu obnovitelné energie. Teplárna využívající zbytky slámy umožnila vesnici řešit problém znečištění z místních topenišť. Po zahájení výroby bioplynu se organické odpady z domácností a zemědělských podniků zpracovávají a využívají k výrobě tepla a elektřiny pro potřeby obce. Podobné projekty mohou být velmi prospěšné pro místní nebo regionální ekonomiku. Projekt Kněžice byl vytvořen díky vládnímu programu na podporu obnovitelné energie, který byl dokončen v roce 2013. Zavedení nového systému státní podpory pro obnovitelnou energii je nezbytné pro rozvoj lokálních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

http://www.go100re.net/properties/knezice/

 

3) Dobrá praxe - Maďarsko

Mnoho malých venkovských obcí, jako je Derekegyhaz, získalo ocenění Hvězdy pro ochranu klimatu. Všechny jsou dokonalým příkladem investic do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Obec Derekegyhaz získala ocenění Evropská hvězda ochrany klimatu, protože v posledních deseti letech se vesnice stala téměř energeticky soběstačnou: byl zde instalován místní systém osvětlení založený na energii z fotovoltaických panelů, byla provedena energetická rekonstrukce budov, byly instalovány fotovoltaické instalace na veřejných budovách a ekologický, energeticky úsporný systém úpravy vody, atd. Vykonávané činnosti jsou nejen inspirací pro jiné obce, ale také vdechly nový život do nedávno vyprazdňující se vesnice.

https://mtvsz.hu/lass_a_melyere_orszagos_vetelkedo

 

Ochrana klimatu a energetická transformace v zemích Visegrádské skupiny je možná a nutná. Dnes přináší mnoho výhod, jako je čistý vzduch, lepší environmentální podmínky, nová pracovní místa a větší konkurenceschopnost ekonomiky.

Vyžaduje odvahu politiků, kteří řídí naše země, ale i odvahu a aktivitu občanů, kteří využívají obnovitelné zdroje energie, které jsou stále více konkurenceschopnější vůči fosilním palivům a energetickou účinnost.

Nechme náš domov - Zemi - dětem a vnoučatům v lepším stavu, než jsme je našli!

 

Radosław Gawlik, Katarzyna Kubiczek, Joanna Kubička, Ekologická asociace EKO-UNIA, Polsko

Alexa Botar, Zsofia Klara Kis, Friends od the Eearth, Maďarsko

Karel Polanecky, Hnuti Duha, Friends of the Earth, Česká republika

 

Kontakt: Katarzyna Kubiczek, Ekologická asociace EKO-UNIA, tel. 669 147 997, kkubiczek@eko.org.pl

 

 

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů od Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenku udržitelného rozvoje v regionu.

Visegrad Fund logo