Výběrové řízení: Studie dopadů zvýšení energetické daně z uhlí na zvýšení motivace k přechodu na čistší způsob lokálního vytápění

Předmětem zakázky je studie dopadů zvýšení energetické daně z uhlí na zvýšení motivace k přechodu na čistší způsob lokálního vytápění s následujícími parametry. Studie by měla zahrnovat zejména: 

- propočet nákladů na vytápění referenčního domu vytápěného automatickým kotlem na hnědé uhlí (vyhovujícím minimálně požadavkům na 3. emisní třídu) pro případ různého zvýšení energetické daně z uhlí (ve třech variantách, z nichž jedna by měla odpovídat sazbě daně na úrovni ceny emisní povolenky v systému EU ETS (cca 27 €/tCO2), 

- porovnání propočtu uvedeného v bodě 1. s náklady na vytápění stejného referenčního domu kotlem na pelety, včetně odhadu vývoje ceny pelet, porovnání propočtu uvedeného v bodě 1. s náklady na vytápění stejného referenčního domu kondenzačním kotlem na zemní plyn, při současné ceně zemního plynu, 

- porovnání propočtu uvedeného v bodě 1. s vytápěním stejného referenčního domu tepelným čerpadlem vzduch – voda, při současných cenách a tarifech elektřiny ekonomickou kalkulaci výměny automatického kotle na uhlí za kotel na pelety (s využitím kotlíkové dotace) pro tři varianty energetické daně z uhlí, výsledky budou přehledně shrnuty a okomentovány.

Předpokládaná hodnota zakázky 60 000Kč, soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná 4. 3. 2019 a končí dne 5. 4. 2019.