Výběrové řízení: Valuace pozemku Elektrárny Počerady

Předmětem zakázky je studie dopadů zvýšení energetické daně z uhlí na zvýšení motivace k přechodu na čistší způsob lokálního vytápění s následujícími parametry. Studie by měla zahrnovat zejména: - propočet nákladů na vytápění referenčního domu vytápěného automatickým kotlem na hnědé uhlí (vyhovujícím minimálně požadavkům na 3. emisní třídu) pro případ různého zvýšení energetické daně z uhlí (ve třech variantách, z nichž jedna by měla odpovídat sazbě daně na úrovni ceny emisní povolenky v systému EU ETS (cca 27 €/tCO2), - porovnání propočtu uvedeného v bodě 1. s náklady na vytápění stejného referenčního domu kotlem na pelety, včetně odhadu vývoje ceny pelet, porovnání propočtu uvedeného v bodě 1. s náklady na vytápění stejného referenčního domu kondenzačním kotlem na zemní plyn, při současné ceně zemního plynu, - porovnání propočtu uvedeného v bodě 1. s vytápěním stejného referenčního domu tepelným čerpadlem vzduch – voda, při současných cenách a tarifech elektřiny ekonomickou kalkulaci výměny automatického kotle na uhlí za kotel na pelety (s využitím kotlíkové dotace) pro tři varianty energetické daně z uhlí, výsledky budou přehledně shrnuty a okomentovány. 

Předpokládaná hodnota zakázky je 60 000 Kč. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná 4. 3. 2019 a končí dne 5. 4. 2019.