Evropská spotřeba surovin ničí třetí svět, vypovídají experti z Brazílie a Kamerunu na návštěvě ČR

Na týdenní návštěvu České republiky dnes na pozvání Hnutí DUHA přijeli sociální a ekologičtí experti a aktivisté z Kamerunu a Brazílie. Přinášejí svědectví o neblahých dopadech těžby bauxitu v brazilské Amazonii a pěstování bavlny v Kamerunu. Hosté vystoupí v Praze a v Brně s veřejnou besedou i s přednáškami na Karlově a Masarykově univerzitě. Program můžete shlédnout na http://www.hnutiduha.cz/akce/cena-nasi-spotreby.

Evropa, tak jako i další ekonomicky nejrozvinutější ekonomiky světa, spotřebovává neúměrně vysoké množství přírodních zdrojů, které v drtivé většině musí dovážet z jiných kontinentů. Navíc s těmito surovinami zbytečně plýtvá a na skládkách a ve spalovnách končí obrovské množství odpadků.

Česká republika není výjimkou -  na skládkách a ve spalovnách každý rok zbytečně končí recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun. Přitom každá vyhozená tuna odpadu se musí jako surovina někde vytěžit, vykácet nebo vypěstovat, zpracovat a dovézt. Recyklujeme pouze přibližně 25 % komunálního odpadu, jen o málo vice než je evropský průměr. V Německu nebo Rakousku je to dvakrát víc než u nás a belgické Vlámsko využívá dokonce 72 % odpadků.

Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda investovala namísto do spaloven do snadnějšího třídění  a lepší recyklace. Ekologická organizace podporuje také chytrou výrobu energie z vytříděného odpadu, například v bioplynových stanicích. Nesouhlasí však se stavbou obřích spaloven směsného odpadu, které zbytečně likvidují velké množství kvalitních, recyklovatelných surovin a produkují toxický odpad [1].

Hosté jsou experty brazilské a kamerunské pobočky největší světové ekologické organizace Friends of the Earth, kterou v ČR reprezentuje Hnutí DUHA. 

Petr Nohava z Hnutí DUHA řekl:
„I relativně malá Česká republika zanechává svou nadměrnou spotřebou surovin a špatným hospodařením s odpady svou nezpochybnitelnou stopu na devastaci rozvojových zemí. Každý z nás může přispět k jejímu snížení.  Recyklací hliníku snižujeme závislost na dovozu bauxitu, kupováním výrobků z fair- trade a bio bavlny zvyšujeme poptávku po jejím šetrném pěstování. A od vlády potřebujeme namísto megalomanských vizí na výstavbu čtrnácti obřích spaloven jasný plán na snížení produkce odpadů a vyšší recyklaci.“

Poznámky:
[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-chalupa-planuje-vice-odpadu

Šítky aktuality: