Ministr Chalupa plánuje: více odpadu

Do každého kraje dvě nové spalovny. Účet: 65 miliard

Zítra představí ministr Chalupa Radě pro odpadové hospodářství návrh nové koncepce nakládání s odpady do roku 2022 [1]. Plánuje v ní zmrazit třídění a recyklaci komunálních odpadů a naopak podstatně zvýšit jejich spalování v drahých, nepopulárních a toxické látky produkujících spalovnách [2]. Koncepce počítá se 14 novými spalovnami s kapacitou až 2,7 mil tun, tj. s 27 novými spalovnami libereckého typu. Ministr také plánuje celkový nárůst produkce odpadů.

Evropská Komise řadí ČR v odpadovém hospodářství mezi deset nejhorších zemí v EU [3]. Recyklujeme pouze přibližně 25 % komunálního odpadu. V Německu nebo Rakousku je to
dvakrát víc a belgické Vlámsko využívá dokonce 72 % odpadků. Na českých skládkách nebo ve spalovnách tak zbytečně končí recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun ročně. Vláda nemá
žádný plán, jak množství odpadů snižovat.

Návrh nového Plánu odpadového hospodářství (POH) pro roky 2013 až 2022 navazuje na nyní platný Plán z roku 2003. Hnutí DUHA se tehdy podařilo prosadit do něj zvýšení recyklace komunálních odpadů na 50% a zmrazení výstavby spaloven odpadů, které se ukázaly jako extrémně drahý způsob nakládání s odpady.

Chalupův návrh nového Plánu oproti tomu počítá s mnohem nižší mírou recyklace. Dokonce ji nehodlá ani měřit. Naopak všemožně podporuje výstavbu veřejností odmítaných spaloven. Namísto snižování množství komunálních odpadů plánuje zvýšit jejich produkci o 14% do roku 2020.

Přípravu nového POH od počátku provází zmatek. Výběrové řízení za 800 tisíc korun ministr Chalupa zrušil a přípravu Plánu zadal přímo - jen pár měsíců předtím vzniklé společnosti - za dvojnásobnou cenu, avšak za méně práce. [4]. Navíc důležitou součástí nového POH měl být Plán prevence vzniku odpadů. Ten však součástí nového Plánu, který bude zítra projednán, není.

Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda investovala namísto do spaloven do snadnějšího třídění a lepší recyklace. Ekologická organizace podporuje také chytrou výrobu energie z vytříděného odpadu, například v bioplynových stanicích. Nesouhlasí však se stavbou obřích spaloven směsného odpadu, které zbytečně likvidují velké množství kvalitních, recyklovatelných surovin a produkují toxický odpad.

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA, řekl:
„Ministr Chalupa navrhuje v odpadech návrat o dvacet let zpátky. Namísto snižování jejich množství plánuje nárůst o 14%. Recyklaci míní zastavit na současné úrovni a statisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin chce každým rokem nasypat do 27 nových obřích spaloven odpadků za více než 65 miliard korun.“

Poznámky:

[1] 1. draft Plánu odpadového hospodářství ČR, odbor odpadů MŽP, Praha, 20.9.2012
[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-mene-recyklovat-surovi...
[3] http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf a http://www.hnutiduha.cz/aktualne/eu-varuje-ze-penize-budou-pouze-na-recy...
odpadu
[4] http://www.mzp.cz/cz/odpady

Ilustrační foto: iStock
Šítky aktuality: