Jihomoravský hejtman Hašek plánuje svážet do Brna a spalovat tam ještě víc odpadů z okolních krajů

Veřejnost má posledních několik dní k připomínkování nového krajského odpadového plánu<--break->.

Dnes odpoledne proběhne na Krajském úřadu Jihomoravského kraje veřejné projednání Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a jeho posouzení na životní prostředí (takzvané strategické posouzení vlivu na životní prostředí) [1]. Dokument obsahuje i kontroverzní plán na výstavbu třetího kotle brněnské spalovny.

Nový plán určuje hospodaření s odpady v kraji na dalších deset let. Veřejnost se k němu může  vyjádřit přímo dnes na veřejném projednání nebo zaslat své stanovisko do úterý 8. září přes internetovou stránku www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat/ či přímo na adresu hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz.

Veřejné projednání jihomoravského krajského odpadového plánu je vůbec prvním, postupně přijdou na řadu další kraje [2].     

Jihomoravský kraj chce podle plánu výrazně zvýšit spalování komunálních odpadů, ale neplánuje zvýšit recyklaci. Ta má ovšem podle závazné evropské hierarchie nakládání s odpady před spalováním přednost.

Hnutí DUHA předá dnes na veřejném projednání stanovisko více než dvou set občanů, kteří se k stanovisku připojili během necelého týdne. Veřejnost požaduje, aby:

  • kraj zvýšil míru recyklace na 50 % do roku 2020,
  • hlavním cílem plánu nebylo pálení zbytkových směsných komunálních odpadů, ale aby kraj zavedl takové
  • systémy hospodaření s komunálním odpadem, které by množství spalovaných a skládkovaných odpadů výrazně snížilo.

Spalovny mají přitom negativní vliv na recyklaci – vyluxují odpad z širokého okolí. Potřebují totiž stálou dodávku velkého množství odpadů, aby se investice na jejich výstavbu v řádu miliard korun vrátily. Do brněnské spalovny se již nyní vozí odpady z Vysočiny a Olomouckého kraje se všemi dalšími negativními dopady, které pramení z jeho dopravy. Výstavba třetího kotle brněnské spalovny, kterou nový krajský plán obsahuje, by tento efekt ještě zvýšila.  

Jihomoravský kraj spaluje 51% odpadů, zatímco recykluje jen 37%. Ani další odpadové statistiky z kraje nejsou příznivé [3]. Vyspělé evropské státy přitom recyklují kolem 60% a europoslanci požadují zvýšit recyklaci na 70% v roce 2030 v celé EU [4].

Spalované odpady obsahují velké množství recyklovatelných materiálů, především bioodpadů, které lze vytřídit a recyklovat a jež tvoří až třetinu hmotnosti odpadů. Přitom už nyní ztrácí ČR ročně tři miliardy korun zbytečným skládkováním a spalováním recyklovatelných odpadů.

Ivo Kropáček, odpadový expert  Hnutí DUHA, řekl:
„Jihomoravský kraj v novém návrhu odpadového plánu na dalších deset let selhává. Hejtman Michal Hašek chce postavit třetí kotel spalovny a pálit v Brně odpady z celé Moravy.“

„Zatímco celá Evropská unie plánuje cirkulární ekonomiku s vysokou, až sedmdesátiprocentní recyklací, Jihomoravský kraj plánuje v dalších deseti letech odpady především spalovat. V recyklaci má nadále zaostávat za vyspělými evropskými státy. Přitom již nyní kraj pálí více odpadů, než jich recykluje, a podle návrhu se má tento poměr dále zhoršit v neprospěch recyklace.“

„Občané mají do úterý 8. září jedinečnou šanci se připojit k více než dvěma stovkám lidí, kteří během jednoho týdne již řekli krajským politikům k tomuto plánu své rozhodné ne. Odpady jsou především cenné suroviny k třídění a recyklaci a ne k prohánění komínem drahých a toxické látky produkujících spaloven. Další možnost se ozvat budou mít lidí až za deset let.“

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] od 13.30 v administrativním a školícím centru (aula, místnost č. 117), Brno, Cejl 530/73
[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/kraje-planuji-nizkou-recyklaci-paleni-odpadu
[3] Kraj produkuje více komunálních odpadů (523 kg/os. a rok), než je průměr v EU (481 kg/os. a rok). Rovněž množství skládkovaných a spalovaných odpadů (333 kg/os. a rok) překračuje celoevropský průměr (319 kg/os. a rok). A i v míře recyklace (materiálové využití + kompostování) s 37 % zaostává kraj za evropským průměrem (43 %).
[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/evropsky-parlament-zada-zvysit-recyklaci-omezit-spalovani-nastartovat-setrnou-cirkularni

 


 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fondnno.cz  · eeagrants.cz

Šítky aktuality: