Karlovarsko: odborné besedy o vlcích a rysech i promítání dokumentu o návratu šelem do české krajiny

Vlci, rysi a jejich návrat do české krajiny budou hlavním tématem speciální veřejné projekce spojené s diskusí v zasedací místnosti božídarského městského úřadu. V pondělí 19. září od 15 hodin se zde uskuteční západočeská veřejná premiéra filmu o návratu velkých šelem do střední Evropy Causa Carnivora, jehož autorem je respektovaný režisér Jan Svatoš [1].

Následovat budou přednášky a debaty s odborníky z Hnutí DUHA o aktuálním stavu rozšíření velkých šelem na území České republiky a také mj. o podpoře využívání pasteveckých psů pro ochranu stád před vlky.

Akce probíhá ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Slavkovský les, s organizací Beleco a díky podpoře ministerstva životního prostředí [2].  Další projekce i beseda proběhne následující den, v úterý 20. září od 18 hodin v kině obce Kyselka [3]. Vstup na projekce je zdarma.

Jiří Beneš, terénní pracovník monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA Olomouc, který se besedy zúčastní, řekl:
„Jsou to zejména útoky vlků na ovce a kozy, které činí tento prastarý konflikt při soužití lidí a velkých šelem v kulturní krajině aktuálním i dnes. Cílem akce je seznámit chovatele a další zájemce s aktuálními poznatky o výskytu vlků a rysů v širší oblasti Krušných hor.“

Miloš Holub z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, řekl:
„Chovatelům doporučujeme, aby svá hospodářská zvířata, zejména ovce, kozy či mladý skot, hlavně na noc řádně zabezpečili: umístili je např. do pevného objektu nebo do vyšší, případně dvojité ohrady v blízkosti domu. Klasickou a osvědčenou ochranou hospodářských zvířat na pastvině je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa u stáda - vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí nebo koz. Zkušenosti z německé Lužice či Beskyd ukazují, že škodám je možné předcházet.“

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:


[1] Více o akci v Božím daru: http://www.selmy.cz/akce/promitani-filmu-causa-carnivora-a-beseda14/

[2] Akce byla finančně podpořen v grantovém řízení ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska ministerstva životního prostředí.

[3] Více o akci v obci Kyselka: http://www.selmy.cz/akce/promitani-filmu-causa-carnivora-a-beseda13/

Šítky aktuality: