Lepší recyklační služby pro lidi v Praze

Lepší recyklační služby pro pražské domácnosti požaduje nová petice, kterou dnes zahajuje Hnutí DUHA. Požadavky jsou adresovány magistrátu hlavního města.
Změny, jež ekologická organizace prosazuje, by zajistily, že třídit odpad bude v Praze časem podobně snadné jako jej sypat do popelnice. Návrhy kopírují zkušenosti úspěšných měst v Rakousku, Německu a dalších evropských zemích.
Zatímco popelnice dnes stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad se průměrná česká domácnost musí vydat 170 metrů daleko. Navíc v Praze vůbec nejde třídit kompostovatelný bioodpad, tedy zbytky z kuchyně nebo větve a trávu ze zahrad.
Petice požaduje především:
zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad ve městě – alespoň jeden metr krychlový každého typu kontejneru na 150 obyvatel v roce 2010;
aby město lidem umožnilo třídit bioodpad, především odpadky z kuchyně;
vyčlenění prostoru pro místní kompostoviště na pražských sídlištích.
Míra recyklace a kompostování komunálního odpadu činí v Praze pouhých 19 %. Přitom třeba ve Vídni dosahuje asi 40 % a Linec, Salcburk nebo Graz se pohybují mezi 45–50 %. 
Podobné kampaně Hnutí DUHA připravuje v několika dalších českých městech. Zároveň prosazuje balíček legislativních změn, které by pomohly lepší recyklaci odpadků.
Petici lze podepsat také na webových stránkách www.hnutiduha.cz/odpady. V neděli bude možné se k ní připojit na Novotného lávce během Festivalu životního prostředí.
Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Tisícům Pražanů třídění odpadu komplikují špatné recyklační služby. Nemáme kam odnést bioodpad, který tvoří třetinu hmotnosti popelnic. Kontejnery jsou v průměru 170 metrů od domu, navíc obvykle přeplněné, zatímco popelnici najdeme vždy u dveří. Petice požaduje, aby magistrát postupně zavedl několik změn, které lidem recyklaci usnadní. Zároveň prosazujeme úpravy v zákonech, jež by rovněž vylepšily recyklační služby.“